logomamaninjashop

Как учат децата в Израел

В поредицата, в която ви разказваме за образованието в различни държави по света, днес ще ви представим една млада държава, основана на стари традиции. Може би знаете откъде идва името Израел - не просто от древния Израел, а от една старозаветна история - Израил е новото име на Яков, родоначалникът на евреите, и означава "този, който се сражава с Господ". Съвременен Израел е създаден през 1948 г. с резолюция на ООН и е държава, отворена за евреи от цял свят, които решат да се завърнат към древните си корени. Там живеят и 50 000 български евреи, като броят им всяка година се увеличава. Израел със сигурност е интересна страна, не само защото е едновременно толкова млада и толкова древна, но и защото събира носители на култури от цял свят. Затова и образователната им система е доста различна от тази, с която сме свикнали. 

Държавните училища в Израел са светски и религиозни. В религиозните се постъпва изключително по желание на родителите, в някои е нужно да се потвърди еврейския произход на майката. Програмата в тези училища се отличава основно по допълнителните предмети и задължителната молитва. В някои религиозни училища момичетата и момчетата учат отделно. Ортодоксалната еврейска религия е много строга и такива училища обикновено се избират от силно религиозни семейства, които държат децата им да бъдат възпитани в този дух. Частни училища се срещат по-рядко, като повечето от тях също са религиозни.

Популярност набират либералните училища, в които не се обръща внимание на дисциплината, не се поставят оценки на децата и няма контролни. Други, много модерни напоследък училища, са валдорфските. Методиката на обучение в тях, не се отличава от прилаганата в други страни и най-общо казано е холистичен метод, който цели хармонично развитие на ученика без стрес, състезателен дух и борба за оценки. Целта е не да се трупат знания и развиват отделни умения, а да се формират и развият в пълнота личностните качества на всяка една индивидуалност. А това става не само чрез трупането на интелектуални знания, но и чрез запознаването и упражняването на различни професии и занаяти. Във валдорфските училища учениците понякога строят, друг път засяват и събират жито, от което сами си правят хляб, моделират, коват желязо или мед, учат се на изкуството да се изразяват словесно, но и чрез движение, правят театър и различни проекти.

В горните класове детето може да премине на обучение тип екстернат. Това са учебни заведения, в които се полагат изпити, след самостоятелна подготовка. Част от тях функционират в обичайното време, някои само вечер, други три дни в седмицата. Към екстернат могат да преминат деца, които по някаква причина нямат възможност да посещават учебни занятия, не могат да се адаптират в средата, произхождат от бедни семейства или работят.
183764 original

Униформа
Тя е задължителна. Във всеки град има специализирани магазини, от които може да се купи или да се поръча онлайн.

Хранене
В израелските училища не се предлага топла храна. Децата носят закуската си от вкъщи. В средните училища има лавки, от които могат да се купят сандвичи с пълнозърнест хляб, пилешко филе, салата и диетични напитки. Асортиментът е съобразен с официалната забрана да се продават нездравословни храни в училищата.

Училищни такси
Родителите плащат задължителна училищна такса в размер на 900-1100 шекела (около 400-500 лв.). Сумата може да се променя ежегодно. Разпределя се на вноски за 10 месеца. Новите репатрианти (евреи дошли от други страни) и бедните семейства могат да получат до 90% намаление на таксите. За целта е необходимо да бъде представен документ за финансовото състояние на семейството. Сумата за годишната такса се одобрява ежегодно от министерството на образованието и училищното ръководство не може да я промени дори с един шекел. Парите се използват за организиране на училищни екскурзии, културни мероприятия и застраховка на учениците.
Има и еднократна такса от 250-350 шекела (120-160 лв.) за участие в програмата за книгообмен, чрез която децата се снабдяват с книги, учебници и учебни тетрадки. Книгите  и учебниците се връщат в края на годината в училищната библиотека, а учебните тетрадки остават в учениците. За сравнение: ако ученикът трябва да си купи учебници самостоятелно, това ще му струва около 1000 шекела (460 лв.). Затова от тази опция почти никой не се възползва.

Колко години продължава обучението
Училищното образование в Израел е 12 години. Първите шест от тях са начално училище, следват три години в среден курс и още три в горен. Може би ще се запитате, защо в началния курс се учи повече години, отколкото в средния? В началния курс има по-малко деца, обикновено паралелките са 2 или 3, а в средния и горния между 8 и 14. В началния курс се записва изключително по местоживеене. При избора на училище в по-горен курс има по-голям избор, детето може дори да учи в друг град.
polshha2 1024x683

Какво се изучава
В началното училище децата учат иврит (четене и писане), математика и природознание, Танах (вероучение), физическо възпитание, изкуство, музика. От втори-трети клас започва изучаването на английски език, в четвърти-пети се включват история и география. Училищата могат да добавят предмети по своя преценка – роботика, танци и ритмика.

В среден курс задължителен е вторият чужд език, обикновено това е руски, френски или арабски. По-рядко се срещат немски, испански или китайски. Физика, химия и биология се изучават само в паралелките за деца с изявени интереси в тези области. В обикновените класове те са обединени в един общ предмет „мадаим“ (природознание). В среден курс се започват и часовете по литература. Музика и рисуване се преподават само в специализираните класове.

В горен курс предметите се делят на задължителни и по избор. Сред задължителните са иврит, математика, английски език, Танах, история, обществознаие, литература и физическо възпитание. По избор може да се изучават втори чужд език, биология и биотехнологии, химия, физика, селско стопанство, театър, музика, изкуство, икономика, криминология, психология. Изборът е огромен. Учениците могат дори да получат професионален сертификат по счетоводство или туризъм. Предметите, изучавани по избор, обикновено са не повече от три.
Английският език и математиката в горен курс се изучават в три нива. Първото ниво е най-елементарно и не осигурява възможност за кандидатстване в университет. Разпределянето по нива става след сериозни тестове. Изпитите за получаване на диплома за завършено образование (вариант на матурите у нас) са в 11 и 12 клас.
Освен да посещават учебните занятия, учениците в горния курс са задължени да отработят определен брой часове обществено полезен труд. Иначе няма да получат диплома за завършено образование. В 10 и 11 клас часовете са 60, в 12 клас – 30. С особена популярност се ползва работата в „Спешна помощ“, с деца със специфични потребности, с проекти по озеленяване и стаж в училищните библиотеки.

izrael2Специализирани класове за надарени и „трудни“ деца
В Израел няма езикови или математически гимназии. В началното училище всички деца учат заедно и няма делене според нивото на знания и способности. Но има програми за надарени деца. За участие в такива програми децата държат изпити във втори клас, понякога е достатъчна само препоръка от училището. В някои градове има програма „училищен оркестър“, по която в продължение на година децата се учат да свирят на инструмент безплатно.
В средните училища има специализирани класове. Те може да са с научна, спортна насоченост, може да са свързани с изкуството и т.н. Програмата е интензивна и има много допълнителни часове. Обучението в класове за изявени спортисти, музиканти и художници е безплатно.
Има и класове за деца с проблеми в усвояването на учебния материал. За да бъде насочено детето към такъв клас е необходимо съгласието на родителите му, препоръка от психолог и решение на съответната комисия.

Новите репатрианти
Израел е страна на репатриантите – всяка година в училищата постъпват деца от еврейски семейства, които са пристигнали в страната неотдавна и не говорят иврит. Думата, която използват за тях е "олим хадашим", произлиза от глагола "лаалот", което означава "изкачвам се", а "хадашим" е "нови". Тъй като земята на Израел се смята за свещена, се счита, че идвайки насам, "се изкачваш". В някои градове новодошлите се записват в специално училище, в което има езикови курсове. Там, където няма такива училища, се осигуряват допълнителни часове по иврит, Танах, история и математика. Учениците от горен курс, които пристигат в страната, имат възможност да държат облекчен изпит по иврит, част от изпита могат да държат на родния си език. През втората година, след пристигането си, репатриантите получават еднократна помощ от министерството на образованието за училищни разходи.

Кой може да бъде учител
За да работиш в израелско училище, трябва да имаш висше образование и учителски лиценз (издава след две години допълнителна специализация). Учителят трябва да предостави справка, че е в добро здравословно състояние и неосъждан. Учителите получават надбавки за стаж и допълнителни квалификации. Съществува и фонд към учителските профсъюзи (подобно на взаимоспомагателните каси у нас), участието в който ти позволява веднъж на 6 години да си вземеш година платен отпуск, за повишаване на квалификацията, или просто да изтеглиш полагащата ти се сума и да продължиш да работиш в обичайния режим.

Дисциплината
Би трябвало при такива условия да има сериозна конкуренция за учителските места, но министерството на образованието в Израел отчита недостиг на кадри. Една от причините учителската професия да не е особено атрактивна, е липсата на дисциплина. Тук децата са твърде разкрепостени, не признават авторитети и нямат респект от преподавателите. Все пак културата на поведение зависи и от района, в който се намира училището. Учителите в северен и южен Тел Авив работят с твърде различен контингент. Северният район е богат, там живеят родители, които са мотивирани децата им да продължат образованието си в университети, а в южната част живеят предимно чуждестранни работници и нелегални емигранти (техните деца също ходят на училище, при това безплатно). Учителските заплати обаче навсякъде са едни и същи. 


Източник: mel.fm

Прочетете тук за образованието в:

Холандия 
САЩ
Русия

Германия 
Италия
Сингапур 
Финландия

Последно променена в Четвъртък, 17 Август 2017 14:04
  1. Най-популярни
  2. Най-нови

За децата и пясъчниците

За децата и пясъчниците

05 Юни, 2020 Здраве

Винени страсти през юли

Винени страсти през юли

04 Юни, 2020 Кулинарно

Ранно пиле, рано пее

Ранно пиле, рано пее

04 Юни, 2020 Забавно

Филмът "История на пластмасата" безплатно онлайн

Филмът "История на пластмасата…

03 Юни, 2020 Образование

Добрата клюка

Добрата клюка

03 Юни, 2020 Отношения

Моите рестарти

Моите рестарти

03 Юни, 2020 Кариера

Кога да отидем на терапия?

Кога да отидем на терапия?

01 Юни, 2020 Добра форма

Facebook

Вижте тази публикация в Instagram.

World is such a lovely playpen! #babybobby

Публикация, споделена от Maria Peeva (@mimipeeva) на

Бисквитки

Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ /сookies/ . Повече информация Приемам