Откровено - за инвитро одита

Неотдавна бяха публикувани резултатите от одита на Фонд "Асистирана репродукция". За коментар по констатациите потърсихме д-р Даниела Савова, медицински директор на МЦ „Репродуктивно здраве” към САГБАЛ „Д-р Щерев”.


В доклада от одита на Фонда за асистирана репродукция бяха направени препоръки за подобряване на работата му. Една от тях е свързана с дългия срок на одобряване на двойките, подали документи за финансиране. Как това забавяне реално се отразява на шансовете им да станат родители?

Това зависи най-вече от възрастта на двойката, която се лекува и от факторите, които са причина за диагностицираното безплодие. Навременното стартиране на лечение при някои двойки е ключово за успеха на процедурата по асистирана репродукция. При двойките, в които жените са в напреднала репродуктивна възраст, прекаленото забавяне може да се окаже решително негативно върху възможностите за забременяване. Инвитро методиката, въпреки големия напредък на репродуктивната медицина, не е панацея, която дарява с мечтаното бебе всички, лекуващи се чрез нейното приложение жени и мъже. Успехът при нея зависи от много фактори, един от които е и ранното диагностициране и стартиране на лечение навреме. Голяма част от двойките, страдащи от репродуктивен проблем, забавят изключително много насочването си към специалист при репродуктивен проблем. Самата диагностика впоследствие отнема време и докато се стигне до момента на стартиране на процедура двойката вече е в напреднала репродуктивна възраст. Именно тук бързото одобряване от Фонда за асистирана репродукция може да се окаже решително.
При дългото чакане за одобрение един от важните моменти е психологическият. Желанието за дете при много жени и двойки е много силно и тези от тях, които не могат да заченат по естествен начин и се подлагат на лечение за забременяване чрез инвитро процедура, преминават през много трудни моменти. Често дългото очакване на стартирането на процедурата води до емоционални сътресения в семейството. Нерядко някои двойки нямат търпение да изчакат одобрението от Фонда и сами решават да финансират своята процедура.


Основателно ли е и твърдението, че се предоставя непълна документация от страна на клиниките, които работят с Фонда, и това затруднява контрола върху цялостния процес? Става ясно, че са били допуснати и лечебни заведения, които не отговарят на критериите.

Аз мога да говоря единствено от гледна точка на нашия опит. Ние сме изключително стриктни по отношение на документацията, която описва всяка процедура по асистирана репродукция при нас, не само тези по Фонда. Около 40% от провежданите инвитро опити в нашата клиника са финансирани с публични средства от Фонда за асистирана репродукция, останалите се финансират от самите пациенти. За всяка процедура ние подлежим на изключително стриктен контрол и сме задължени да докладваме пред няколко институции, а отделно спазваме и сериозните правила на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE), чийто член сме.
По отношение на твърдението, че до дейност са допуснати лечебни заведения, които не отговарят на критериите, това е изключително тежко нарушение в ущърб на пациентите с репродуктивни проблеми, по което държавата трябва да вземе мерки.


Като слабост бе отчетено, че критериите за разглеждане на документите на кандидатите, които са с предимство, не са прецизирани. Какви са те в момента и какво би могло да се промени, за да имат по-добър шанс?

Един от основните критерии за приоритетно разглеждане е напредналата репродуктивна възраст. Това, което може да се направи, е по-бързо разглеждане на документите и получаване на одобрение на онези кандидатстващи двойки, при които жената наближава пределната възраст, позволена за финансирана от Фонда инвитро процедура.


Една от констатациите бе, че липсва пълна информация за това колко деца реално са родени след инвитро, защото някои от двойките желаят да запазят анонимност. Мислите ли, че този проблем може да бъде разрешен?

Отново от гледна точка на нашите практики тази констатация изключително ме изненадва. Всяка година ние докладваме точна статистика колко процедури сме извършили, колко клинични бременности са постигнати, какъв е броят на родените деца и колко от бременните двойки не сме успели да проследим до раждането на тяхното дете. Тази статистика се предоставя обобщена и анонимно за лекуваните двойки, като поименните данни също се изискват от Фонда, но се съхраняват и не се оповестяват публично. Трудността, която изпитваме е, че лекувайки жени и двойки от цялата страна, понякога след забременяване и връщането им по родните места изгубваме контакт с тях. Нашата практика е периодично да се свързваме с тези пациенти и да се информираме за статуса на тяхната бременност и дали тя е приключила с успешно раждане.

Желанието на двойките да запазят в тайна, че детето им е заченато чрез инвитро, е тяхно право, с което сме задължени да се съобразим. Това желание е продиктувано от факта, че в България все още има редица патриархални стереотипи и социални стигми по отношение на стерилитета. В последните години информираността и чувствителността на обществото към темите, свързани с репродуктивните проблеми, обаче се повишава значително и все повече хора говорят свободно по въпросите за безплодието и приложението на инвитро методиката. В нашата клиника например всяка година отбелязваме Благовещение – 25 март. Тогава репродуктивните ни специалисти празнуват с над 500 благодарни родители и деца, заченати чрез приложението на модерните асистирани репродуктивни технологии. Ежедневно чрез нашите информационни канали и профили в социалните мрежи комуникираме с част от хилядите щастливи двойки, на които сме помогнали да изминат пътя към мечтаното бебе, и те нямат никакви притеснения да изразят публично своята благодарност към екипа ни.

Имате ли препоръки към работата на Фонда, които са изведени от опита на болницата до момента? Как би могла да се оптимизира съвместната ви работа?

Създаването на държавен Фонд за асистирана репродукция бе една от позитивните крачки в разширяване на ролята на държавата за подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми и битката с демографската криза в България. Приложението на инвитро методиката изисква сериозен опит, квалификация на клинични и биологични екипи, инвестиция в модерно оборудване и използване на ефективни медикаменти за хормонална стимулация. Всичко това прави инвитро оплождането сравнително скъпа процедура, която не може да се покрие финансово самостоятелно от всички нуждаещи се пациенти. Това се отнася за приложението на методиката не само в нашата болница, но и в национален мащаб. В последните седем години българската държава демонстрира целенасочена политика и ангажимент към двойките с репродуктивни проблеми чрез създаването на специализирания Фонд за асистирана репродукция и осигуряване на публичен ресурс за финансиране на инвитро процедури. През този период беше изработен и приложен в действие ясен и прозрачен модел на кандидатстване, одобрение, финансиране и лечение на нуждаещите се пациенти. Основният мотив на Медицински комплекс „Д-р Щерев“ да има сключен договор с Фонда е свързан с желанието да се гарантира достъпа на нашите пациенти до лечение на безплодие чрез приложение на инвитро процедура. Публичното финансиране чрез Фонда на пациентите, отговарящи на определените медицински и административни критерии, осигурява тази достъпност на съвременните асистирани репродуктивни технологии. 
Вярваме обаче, че всяка публична дейност трябва непрекъснато да се оптимизира и усъвършенства. Съвременната репродуктивна медицина бележи постоянно развитие особено в ембриологичната и биологичната част. В последните години бяха внедрени различни методики в IVF лабораториите, като IMSI, ембриоскопия, асистиран хетчинг с лазер, ко-култивиране на ембриони с ендометриални клетки, spindle view, локална лезия на ендометриума и т.н., които подобряват успеваемостта на инвитро процедурата. Пациентите, които се лекуват с процедури, финансирани от Фонда, които отговарят на медицинските критерии за извършване на една или няколко от посочените методики, не могат да се възползват от тяхното финансиране с публични средства. От тази гледна точка е необходимо да се подложи на дискусия дали тези методики трябва да бъдат финансирани от Фонда, с оглед на увеличаване на тяхната достъпност до лекуващите се пациенти и повишаване процента на постигнати бременности, респективно родени деца.
Допълнително може да се помисли за включване на задължителни изследвания на всяка двойка, на която предстои процедура по асистирана репродукция, финансирана от Фонда. Пример за едно такова изследване, което може да бъде покривано е цитогенетичният анализ (хромозомен ДНК анализ – Кариограма).
Не на последно място дискусия заслужава въпросът за финансиране на процедури с донорски яйцеклетки от Фонда. Все повече жени страдат от изчерпан яйчников резерв и е важно да се подложи на обсъждане въпросът дали тяхното лечение не бива да бъде включено в процедурите, финансирани от Фонда.

Падането на лимитите за финансиране на двойките с репродуктивни проблеми безспорно е добра новина, но как ще бъдат контролирани безкрайните опити, при липса на реални шансове за успех?

Тук трябва да изчакаме финалното решение на правителството, защото от редица професионални обсъждания става ясно, че няма да отпадне лимитът за брой процедури по Фонд, които може да извършва една двойка, а просто те ще бъдат увеличени от три на четири. Това е една разумна мярка, която от една страна ще увеличи шанса на лекуващите се двойки, а от друга няма да се допусне възможността пациенти с неуспешни опити да продължават своето лечение до безкрай, дори когато това вече е безсмислено от медицинска гледна точка. Ако броят на финансираните от държавата опити се повиши до четири и същевременно бъде одобрена идеята да се финансират двойки, нуждаещи се от донорска програма, това ще бъде стъпка в правилна посока.

Каква е равносметката на Медицински комплекс „Д-р Щерев“ за миналата година по извършени ин витро процедури и успешни бременности?

През 2016 г. нас са проведени общо 1200 процедури с 830 извършени ембриотрансфера, от които има постигнати 250 бременности. Успеваемостта ни е 43,4% (бременности на извършен ембриотрансфер) сред жените на възраст под 30 години; 38,9% във възрастовата група 31-34 години; 36,3% във групата 35-39 години и 26,4% при жените над 40 години. Тези резултати ни нареждат сред водещите репродуктивни клиники в Европа. Всяка година ние публикуваме отчета за нашата дейност на интернет страницата ни (това предстои за дейността за 2016). Докладваме резултатите си и пред Изпълнителната агенция по трансплантация и Фонда за асистирана репродукция.savova okД-р Даниела Савова е специалист по акушерство и гинекология и асистирани репродуктивни техники. Член на Европейската и Българската асоциации по стерилитет и репродуктивно здраве. През 2011-2912 г. участва в работна група към 41-то Народно събрание за допълнение и изменение на законопроекти, свързани с легализирането на заместващото (сурогатно) майчинство.

 

 

 

 

 

 

Препоръчваме още:

Как се лекуват неродени бебета? 
Конспиративните теории за плацентата 
Гинекологът отговаря...

Последно променена в Петък, 14 Юли 2017 09:58
Ако искате веднъж седмично да получавате обзор на най-доброто от сайта, можете да се абонирате ето тук.
  1. Най-популярни
  2. Най-нови

Жена в колата

Жена в колата

28 Авг, 2019 Забавно

Що се смеете на чуждото страдание!

Що се смеете на чуждото страдание!

19 Авг, 2019 Татко Калоян

Истанбул - столицата на света

Истанбул - столицата на света

17 Авг, 2019 Развлечения

Митичният чичо Митко

Митичният чичо Митко

01 Сеп, 2019 Блог

Бърборкото

Бърборкото

05 Сеп, 2019 Истории

Стояна е бременна

Стояна е бременна

10 Сеп, 2019 Истории

Какво се пие със суши

Какво се пие със суши

22 Авг, 2019 Забавно

Говорите ли за пари с децата?

Говорите ли за пари с децата?

12 Сеп, 2019 Образование

Стояна е бременна

Стояна е бременна

10 Сеп, 2019 Истории

Продължението на мозъка

Продължението на мозъка

09 Сеп, 2019 Възпитание

Гранд хотел

Гранд хотел

08 Сеп, 2019 Забавно

Летни истории

Летни истории

06 Сеп, 2019 Блог

Бърборкото

Бърборкото

05 Сеп, 2019 Истории

Facebook

Вижте тази публикация в Instagram.

World is such a lovely playpen! #babybobby

Публикация, споделена от Maria Peeva (@mimipeeva) на

Бисквитки

Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ /сookies/ . Повече информация Приемам