logomamaninjashop

Как да вземем студентски кредит

Популярно ли е кредитирането на студенти и докторанти у нас? Оказва се, че през последните 8 години само 20 129 души са се възползвали от възможността да изтеглят заем за да финансират обучението си. Други 320 са взели кредити за издръжка. 87 кредита са теглили докторантите, а 555 студенти, граждани на европейски държави и на държави от Европейското икономическо пространство, са сключили договор за кредит.

Кой взема кредити

Най-голям е делът на студентите на възраст 18-25 години. Значително по-малко са 25-30-годишните. Най-ниският дял е на кредитополучателите между 31 и 34 години.

Кои са най-кредитираните специалности

През последните 8 години (01.09.2010 г. до 31.12.2018 г.) са кандидатствали студенти от всички петдесет и две професионални направления. Най-голям брой кредити – 3 114 са отпуснати за специалностите в направление „Икономика“, следват „Администрация и управление“ – 1 634 бр.; „Медицина“ – 1 109 бр. и „Архитектура, строителство и геодезия“ – 922 бр.

Кой може да кандидатства

- български граждани;

- граждани на друга държава-членка на Европейския съюз;

- на друга държава от европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.

(Кандидатите трябва да са в редовна форма на обучение и на възраст до 35 г. към момента на сключване на договора)

Кои банки отпускат кредити за образование

(Студентски кредити отпускат само банките, подписали типов договор с министъра на образованието и науката)

Банка ДСК

Първа инвестиционна банка

Райфайзенбанк (България)

Юробанк (Пощенска банка)

Алианц банк България

Българо-американската кредитна банка

Какъв е размерът на лихвата

Лихвата е годишна, фиксирана и не може да надхвърля 7 пункта. Кредитополучателите могат да се възползват от гратисен период до една година след завършването си, в който да не правят никакви погашения по дължимите суми. След това могат да ги изплатят в срок до 10 години. Те не дължат заплащане на такси, комисионни или други разходи, свързани с отпускането и управлението на кредита.

Какви документи се изискват при кандидатстване за кредит

- копие от документ за самоличност;

- документ, удостоверяващ качеството на студент или докторант с право да се запише за следващ семестър (платени такси и тн);

- декларация, че няма придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен.

За равен достъп до качествено образование

507172a02821b85089d3dcb57ba79989 XL

Какви са видовете кредити

- кредит за заплащане на таксите за обучение;

- кредит за издръжка.

Какъв е размерът на кредитите

Размерът на кредита за обучение е равен на дължимите такси за оставащия срок на обучение, според учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен.

Размерът на кредита за издръжка се формира като сбор от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата, умножена по броя на месеците през съответния семестър.

Кой има право на кредит за издръжка

Право на кредит за издръжка възниква при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението. Ползва се от родителя, който упражнява родителските права, а ако това са и двамата родители – само единият.

Как се усвояват парите по кредитите

Кредитът за заплащане на таксите за обучение се усвоява с преводи по банковата сметка на висшето училище или научната организация. Средствата за таксата, дължима за първата година от обучението, се възстановяват по сметката на кредитополучателя в тридневен срок след представяне на документ за платена такса.
Кредитът за издръжка се усвоява с преводи по сметка на кредитополучателя в началото на всеки семестър, съгласно договора за кредит.

Кога и как се връща кредита

Изплащането на кредита започва един месец след изтичане на гратисния период съгласно погасителния план, уговорен между страните. Общият размер на кредита се погасява на равни месечни вноски в 10-годишен срок, считано от края на гратисния период. В общия случай това означава, че по време на следването и година след завършването, няма да плащате вноски.

В какви случаи се отсрочва изплащането на кредита

- при настъпване на трайна нетрудоспособност 70 или над 70 на сто – за срока, определен в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК, но за не повече от три години от датата на инвалидизиране;

- при записване в редовна форма на обучение за придобиване на следваща образователно-квалификационна или образователна и научна степен.

Кога държавата изплаща непогасения заем

- при смърт на кредитополучателя;

- при настъпване на трайна нетрудоспособност 70 или над 70 на сто за срок, по-дълъг от 3 години;

- при раждане или пълно осиновяване на второ или следващо дете в рамките на 5 години от изтичането на гратисния период (това право се ползва само от единия родител).

Образователната система в Обединеното кралство

54aceca6fa824dfe19799ae410c25573 XL

Условията на кредитиране в страни от ЕС

Във Великобритания правителствената организация Student Loan Company отпуска годишен заем за студентите в английски университети, който започва да се погасява около девет месеца след завършване на образованието. Студентът е освободен от изплащане, ако продължава образованието си или ако получава под указаните в регламента минимални годишни доходи. Ако получава над тях обаче, трябва годишно да изплаща 9% от излишъка. Ако студентът остане да работи във Великобритания, минималният годишен доход е 21 000 паунда. Ако работи в България, този доход към настоящия момент е 12 600 паунда. В Уелс системата е същата. И в Англия, и в Уелс има начислени лихви, които се формират на база инфлация и размера на дохода. В шотландските университети таксата за обучение е 1 820 паунда годишно за бакалавър, но там системата не включва заем. Студентите от страни членки на ЕС получават финансиране от Students Awards Agency Scotland, като е необходимо само да попълнят онлайн формуляр и се освобождават от плащане. В Северна Ирландия максималната такса за обучение е 3 925 паунда и системата е подобна на тази в Англия.

Британското правителство официално одобри и отпускането на студентски кредит за магистърски програми. Програмата влезе в сила от учебната 2016/2017 година. Финансовата помощ ще важи за желаещите да се обучават в Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия. Максималният размер на заема е 10 000 паунда и се отпуска за всички специалности и форми на обучение, като единственото ограничение е, че за него могат да кандидатстват студенти до 60-годишна възраст, които са жители на страни членки на ЕС и са пребивавали в държава от европейската общност през последните 3 години. Както и при кредита за бакалавърските програми, връщането на заема за магистратура ще зависи от размера на доходите след завършването. Ако кандидатът вече е теглил заем за бакалавърска програма в Обединеното кралство, връщането на двата заема ще е консолидирано. За докторантури също е предвидена отделна система на финансиране в размер 25 000 паунда, където кандидатурите се разглеждат поотделно. В момента българските студенти не могат да се възползват от грантове и заеми за издръжка на Острова, освен ако не са живели във Великобритания в продължение на пет години с друга цел освен образование.

Френската концепция за висшето образование е, че всеки трябва да има възможност да се включи без да има финансови притеснения. Държавните университети поддържат ниски такси – започват от 189 евро и достигат 452 евро средно за медицински специалности и 615 евро за инженерни специалности (по данни за учебната 2016/2017 година). В частните университети таксите са по няколко хиляди евро. На място може да се кандидатства за кредити от банките, но е добре да се проучат различните предложения, тъй като нивата на лихвите и условията варират. Някои от банките имат договори за сътрудничество с френски университети и по този начин банките предоставят по-благоприятни условия за сключване на студентски заеми. В някои случаи лихвите могат да бъдат дори 0%. Кредитите обикновено са нецелеви и могат да се използват както за такса за университет, така и за битови разходи. Обикновено банките искат студентът да има гарант, който е французин. Кредитите започват да се връщат след края на обучението. Идеята за държавни кредити започва да се обсъжда във Франция, но най-вероятно те ще са предназначени само за френските студенти.


Повече информация ще намерите на сайта на МОН.


Прочетохте ли

Пожелайте им лош късмет

 

 

 

Последно променена в Петък, 05 Април 2019 18:01
  1. Най-популярни
  2. Най-нови

Еньовден е

Еньовден е

24 Юни, 2020 Истории

Една мъжка изневяра

Една мъжка изневяра

09 Юни, 2020 Истории

Любовта не се опитомява

Любовта не се опитомява

07 Юни, 2020 Истории

За котките и сойките

За котките и сойките

09 Юни, 2020 Забавно

За децата и пясъчниците

За децата и пясъчниците

05 Юни, 2020 Здраве

Законите на семейство Явашеви

Законите на семейство Явашеви

12 Юни, 2020 Татко Калоян

Винени страсти през юли

Винени страсти през юли

04 Юни, 2020 Кулинарно

За истинския живот

За истинския живот

01 Юли, 2020 Истории

Feedback/Обратна връзка

Feedback/Обратна връзка

30 Юни, 2020 Истории

История с мухла

История с мухла

29 Юни, 2020 Забавно

Мили татко...

Мили татко...

27 Юни, 2020 Отношения

Ударник в раждаемостта

Ударник в раждаемостта

26 Юни, 2020 Татко Калоян

Завист, повече завист!

Завист, повече завист!

25 Юни, 2020 Истории

Еньовден е

Еньовден е

24 Юни, 2020 Истории

Facebook

Вижте тази публикация в Instagram.

World is such a lovely playpen! #babybobby

Публикация, споделена от Maria Peeva (@mimipeeva) на

Бисквитки

Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ /сookies/ . Повече информация Приемам