Голямото наливане на вода започва

  • 01 Окт, 2018

С началото на новата учебна година в детските градини възникна и нов проблем – осигуряването на питейна вода за децата. Защо да е проблем? Все пак става дума за писмо от края на миналата година. Да видим какви са изискванията, които с известно закъснение влизат в сила от тази есен.

Ето какво гласи писмото, което МЗ е разпратило до РУО, а от там разпространяват по детските градини.

Изх. № РУО1-29751/15.12.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с получено писмо на Министерството на образованието и науката № 9105-417/12.12.2017 г., вх. № РУО1-29443/13.12.2017 г., и писмо на Министерството на здравеопазването (МЗ) с изх. № 98-358/22.11.2017 г., Ви уведомявам следното:

Съгласно чл. 31, ал. 1, т.10 от Наредба № 26 от18 ноември 2008 г. на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и чл. 27, ал. 1, т. 8 от Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини, в детските заведения задължително се използват индивидуални чаши за вода за всяко дете. В нормативната уредба няма разпоредба, задължаваща директорите на детски заведения да използват пластмасови чаши за еднократна употреба.

По смисъла на чл. 2, ал. 2 от Закона за храните бутилираните води са храни. Храните се придружават с документи, доказващи тяхната безопасност. Предлагането в детските заведения на бутилирана минерална, изворна и трапезна вода, в случаите, в които обектите са захранени с питейна вода и няма издадени ограничения от здравните власти за нейното използване, се извършва с мотивирано решение на директора на съответната детска градина. Доставката, приемането, съхранението, използването и предлагането на бутилирана вода се организира от директора, а не от родителите, при стриктно спазване на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове към него. При условие, че на децата се предлага вода от диспенсъри, следва детската градина да има сключен договор със специализирана фирма, която да отговаря за периодичното им почистване и дезинфекция.

Повторното или многократно използване на опаковки за еднократна употреба за бутилирана вода крие риск за здравето. Здравните власти препоръчват през зимните месеци на децата да се предлага питейна вода на „стайна температура“, което би могло да се постигне като същата предварително се налива в съдове, отговарящи на изискванията за контакт с храни, в които водата се подменя няколко пъти на ден.

д-р Ваня Кастрева

Началник на РУО - София-град

Детската градина - ползи и странични ефекти

326f0e6722d312575a00dfbe01ed99ed XL

Кои са новите моменти?

Там, където водата е доказано годна за пиене, ще се предлага на децата в индивидуална чашка. А както е препоръчано от здравните власти, през зимата тя трябва да е със стайна температура, поради което периодично ще трябва да се пълнят между 28-30 чаши, за да има, ако децата пожелаят да пият. Отнема време, но е здравословно.

Там, където и досега водата не е била годна за пиене, ще се ползва бутилирана. Тънката разлика тук е, че нейното осигуряване ще се организира от директора на детската градина. Това съвсем не означава, че той ще организира и заплащането, което както преди, най-вероятно си остава ангажимент на родителите. Може би тази стъпка на здравните власти е продиктувана от факта, че много от родителите купуват минерални води със съдържание на флуорид над 1,5 милиграма за литър, което ги прави неподходящи за ежедневна употреба от деца в доучилищна възраст. Високо съдържание на флуор уврежда детските зъби.

Няма промяна в случаите, когато водата е от диспенсъри, при сключен договор с фирмата, която ги поддържа и почиства.

Както винаги обаче, когато има нещо неясно в някаква наредба идва ред на интерпретациите.

В някои градини нещата се решиха генерално – спира се внасянето и ползването на бутилирана вода. Ще се пълнят индивидуални чаши на определени интервали от време.

Според здравните експерти внасянето на лични шишета, чаши, бутилки, включително и бутилки за еднократна употреба с вода в багажа с лични вещи на децата, за чието съдържание и хигиена отговарят родителите, прави невъзможен контрола и прилагането на нормативните изисквания от страна на детското заведение.

Други въведоха практиката с ползването на кани с филтър, който обаче се подменя периодично и това, разбира се, е финансов ангажимент на родителите. Не коментираме факта, че и те трябва да се пълнят през определени интервали от време, за да се поддържа изискването за стайна температура.

По-предприемчивите директори, с по-състоятелни родители, прибягнаха до ползването на проточни машини за вода, които я филтрират и я доставят със споменатата вече стайна температура. Това обаче са изключения, защото става дума за скъпоструващо дарение.

Всъщност суматохата е излишна, тъй като д-р Иво Атанасов, държавен експерт в дирекция „Обществено здраве“ към здравното министерство потвърди пред bTV, че с писмото само се обръща внимание, че в „населените места, където качеството на питейната вода е добро, няма необходимост да се използва бутилирана вода“. Иначе казано – буря в чаша вода. Но пък е добър повод санитарните инспектори да влязат в детските градини и да проверят качеството на питейната вода в тях. Нещо, което би трябвало да правят редовно.


Препоръчваме ви още

Бацили, безотговорност, болести

Скъпи майки...

Защо детето боледува често

Последно променена в Понеделник, 01 Октомври 2018 19:48
Ако искате веднъж седмично да получавате обзор на най-доброто от сайта, можете да се абонирате ето тук.

Facebook

Вижте тази публикация в Instagram.

World is such a lovely playpen! #babybobby

Публикация, споделена от Maria Peeva (@mimipeeva) на

Бисквитки

Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ /сookies/ . Повече информация Приемам