logomamaninjashop

Дискриминират се пациентите с диабет

 • 16 Фев, 2022

ОТВОРЕНО ПИСМО

От

Родителите на деца с диабет тип 1 във връзка с компенсирането на инсулинозависим диабет тип 1 и критериите на НЗОК за отпускане на медицински изделия и лекарства

Уважаеми г-н Министър-председател,

Уважаеми г-н Директор на НЗОК,

Уважаеми г-жо Министър на здравеопазването,

Уважаеми г-н Министър на финансите,

Уважаеми дами и господа народни представители,

Уважаеми членове на комисията за защитa от дискриминация,

Уважаема госпожо Омбудсман,

Поредна година правото на децата и възрастните с диабет тип 1 да получат модерно и адекватно лечение е имагинерно. Считаме, че пациентите в България са дискриминирани, а проблемите са много:

 1. Критериите при предписване на сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата при лечение на захарен диабет тип 1.
 2. Реимбурсиране на иглите за инсулинови писалки и инсулиновите писалки, с които се апликира инсулинът. В момента не се реимбурсират.

III. Връщане в позитивния лекарствен списък на глюкагона – единственото спешно животоспасяващо средство за борба с тежки хипогликемии. В момента не се реимбурсира.

 1. Включване в позитивния списък на лентичките за измерване на кетони в кръвта.

В следващите редове ще разгледаме само най-важния към момента проблем:

 1. Критериите при предписване на сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата при лечение на захарен диабет тип 1.

Критериите за  предписване на сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата при лечение на захарен диабет тип 1 са ДИСКРИМИНАТИВНИ.

Разглеждаме ги както следва:

А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ (необходимо е наличието на 5 от критериите, като е задължително наличието на критерии 1,2,3 и 7):

МКБ Е10.2, Е10.3, Е10.4, Е10.5, Е10.9

 1. Потвърдена диагноза захарен диабет тип 1.
 • В този критерии са изпуснати пациенти с рядко заболяване – ВРОДЕН ХИПЕРИНСУЛИНИЗЪМ, което в детска възраст води до изключително тежки, персистиращи и непредвидими хипогликемии, които водят до мозъчни увреждания и са животозастрашаващи.
 1. Провеждане на интензифицирана терапия с инсулинови аналози с поне 4 апликации за денонощие/лечение с инсулинова помпа
 • Тук трябва да отпадне думата аналози. В момента в България лечението на новодиагностицирани пациенти, независимо дали за деца или възрастни, започва със задължителна терапия с бързо действащ конвенционален човешки инсулин в продължение на минимум 6 месеца.

В най-тежкия момент, когато кръвната захар варира изключително много и се правят постоянни настройки на дозите на инсулин, Вие лишавате всички новодиагностицириани с диабет тип 1 пациенти от най-добрия начин за контрол, а именно чрез сензор за измерване на кръвната захар.

 1. Чести и непредвидени, вкл. тежки дневни и/или нощни хипогликемии.
 2. Лош гликемичен контрол – HbA1c ≥ 8%
 • Това е изключително нечестен критерий и пряко дискриминира всички деца и възрастни, които поддържат добър контрол, за да са здрави, пълноценни граждани, които да могат да работят и да допринасят за благото на обществото.
 • Не може да се отказва правото на реимбурсация на деца и възрастни с добър контрол! Не може да има задължителен критерий за гликиран хемоглобин над 8. С това изискване Вие директно ни заявявате, че няма никакво значение това, че нашите деца спазват стриктно режим на спорт и хранене, че се подлагат на лишения и спартански живот, за да имат добър контрол и съответно по-малко усложнения в бъдеще. До сега сме платили хиляди левове от джоба си за сензори за измерване на кръвна захар, допълнителни ленти, инсулинови игли, ленти за кетони и глюкагон, въпреки това, че сме здравно осигурени.
 • Освен това, условието за получаване на сензор по здравна каса влиза в пълно противоречие с помпената терапия. Веднъж се иска висок гликиран хемоглобин за започване на помпена терапия, след това се иска нисък гликиран, за да продължи помпената терапия и за да се отпускат реимбурсирани консумативи за инсулиновите помпи. Ако се прекрати плащането по каса, това означава от семейни бюджет в рамките само на 1 месеца да се заделят между 240 и 350 лв в зависимост от вида на използваните консумативи. Огромен процент от децата и възрастните на помпена терапия са със сензори, които купуват сами от години. Огромен процент от тези хора са с гликиран под HbA1c 7,5%, което според Вашите критерии означава, че те нямат право на сензори, реимбурсирани от здравната каса.
 1. Деца под 6 годишна възраст
 • Този критерий също е дискриминиращ. Децата на 7 години по-малко деца ли са, по-малко диабет ли имат, децата на 10+, които за в пубертета, при които вариациите на кръвната захар стават огромни, при които има постоянни хормонални бури и кръвната захар е абсолютно непредвидима, по-малко деца ли са?!
 1. Бременност/планиране на бременност – не се отпускат сензори за планиране на бременност. Отпускат се само за доказана бременност. За да се стигне до успешна, доказана бременност, първо трябва да има отличен контрол, отново стигаме до противоречие.
 2. Липса на изключващи критерии по т. В
 • Тук трябва да отпадне условието за диагноза захарен диабет тип 1 под 6м.  Първите дни с диагноза диабет тип 1 са изключително стресиращи. Кръвната захар е силно вариабилна, често има състояния на хипергликемии, преминаващи в хипогликемии и обратното. Това е периодът, в който се правят най-много промени на инсулиновата доза, за да се установи най-подходящата такава за всеки конкретен пациент – това става чрез стриктно следене на кръвната захар – а то е най-добро именно със сензор за продължително мониториране на кръвната захар.
 • НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗКЛЮЧВАТ ХОРА С ПСИХИЧНИ/ПСИХИАТРИЧНИ ДИАГНОЗИ И ПРОБЛЕМИ, КАТО АУТИЗЪМ НАПРИМЕР – ЗА ТЕЗИ ХОРА СЕ ПОЛАГАТ ГРИЖИ И ТОЧНО ПРИ ТЯХ НУЖДАТА ОТ ДОБЪР КОНТРОЛ Е ОЩЕ ПО-ГОЛЯМА. ТЕЗИ ХОРА НЕ СА ПО-МАЛКО ХОРА ОТ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ!

Докога нашите деца ще са дискриминирани? Докога ще са нежелани в собствената си родина?

Докога изискванията на НЗОК няма да са в полза на пациента, а ще обслужват единствено бюджета?

Имате ли представа каква част от семействата на децата с диабет тип се превръщат в здравни емигранти, заради сложните механизми за лечение на диабет тип 1 и липса на специалисти в България?

Освен това, трябва да има възможност, сензорите да се отпускат също като лентите за измерване на кръвна захар, не от специализирани комисии – които за деца са само 3 за цялата страна, а от всички ендокринолози. Защо трябва допълнително да се затрудняват пациентите с пътувания от отдалечени населени места, заради чиста бюрокрация? Живеем в 21 век, а все още няма единна информационна система, няма статистика за хората с диабет тип 1.

Намираме горните критерии за несправедливи и дискриминиращи.

Синът ми е на 9г, с диабет тип 1 е от 2015г. От тогава спазва режим на живот. Режим на хранене, на движение, на спорт, на сън. С инсулинова помпа е от 2019 година, със сензор за измерване на кръвната захар от 2016г. Цялото ни семейство е ангажирано в това той да води пълноценен живот и да има отличен контрол на кръвната захар. Гликираният му хемоглобин е под или около HbA1c 6%. Благодарение на всички усилия, които полагаме. Моето дете е дискриминирано. Дискриминирано е, защото полага усилия за добър контрол.

И така са стотици семейства на деца с диабет тип 1.

Според критериите на НЗОК, ние сме длъжни да имаме добър контрол с нисък гликиран под HbA1c 7.5% , за да имаме право да продължим с лечението на диабет тип 1 с инсулинова помпа и консумативи, реимбурсирани по НЗОК. Според същата НЗОК, ние нямаме право на реимбурсиран сензор за кръвна захар, именно защото контролът на кръвната захар е под HbA1c 8%.

Искаме някой компетентен да обясни на мен и на всички хора, засегнати от диабет тип 1, защо хората с добър контрол са дискриминирани от НЗОК!?

И още нещо, всички тези деца съвсем скоро ще станат възрастни, това прави ли ги по-малко засегнати от диабет тип 1, да не би случайно като навършат 18 да се излекуват?

Каква е целта на НЗОК  - най-добра грижа за пациента или най-добра грижа за бюджета?!

С уважение,

Елица Сиракова, родител на Богомил Сираков на 9г, с диагноза диабет тип 1.

ПРИЛАГАМ СПИСЪК НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С ДИАБЕТ ТИП 1 И ПЪЛНОЛЕТНИ ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТ ТИП 1, ЛАДА И ВРОДЕН ХИПЕРИНСУЛИНИЗЪМ

Родители на деца с диабет тип 1:

 

 1. Даниела Великова, родител на Калоян Донев, 14 г.
 2. Теодора Стайкова, родител на Мартин Калинков,14г.
 3. Лора Тодорова Кирилова, родител на Калина Павлинова Кирилова 9г
 4. Даниела Георгиева, родител на Методи Георгиев 14 годишен!
 5. Иванка Войводова, родител на Стилян Войводов 12 год.
 6. Екатерина Станчева, родител на Кристиян Станчев 17г
 7. Атанас Портов, родител на Аделина Портова на 9г.
 8. Кристина Павлова, родител на Константин Тимчев, 9г.
 9. Иван Владимиров, родител на Добрин Владимиров на 2год.
 10. Мария Атанасова, родител на Гергана Митевска 15г.
 11. Севинч Алиева, родител на Никола Любомиров на 13 г.
 12. Чавдар Панов, родител на Божан Панов на 17г.
 13. Ивелина Илиева, родител на Александър Трайков-10г.
 14. Людмила Георгиева, родител на Виолета Джерманска 20г
 15. Мария Василева, родител на Николай Василев, 7г.
 16. Яна Тонева, родител на Десислава Тонева - 18г
 17. Иванка Иванова, родител на Раян Иванов на 15 г..
 18. Ива Мангърова, родител на Дария Славова -7 г..
 19. Калина Костадинова, родител на Мария Костадинова на 18 г
 20. Елица Кръстева, родител на Константин Петков на - 3 г.
 21. Силвия Колева, родител на Владислав Колев на 12г.
 22. Мирена Бонапартова, родител на Живодар Бонапартов 7 г.
 23. Гергана Иванова, родител на Свилен Иванов на 10 г
 24. Надежда Михайлова, родител на Асен Михайлов на 13г.
 25. Нели Кирякова, родител на Кристина Енчева, 12год
 26. Михаела Неделчева, родител на Пресиян Неделчев на 5 г.
 27. Десислава Славкова, родител на Леа Яшева на 2 год
 28. Весела Георгиева, родител на Валентин Генев на 13г.
 29. Мариана Ананиева, родител на Венцислав Динов на 17г
 30. Гергана Димова, родител на Мартин Колев 12 год
 31. Гергана Кюбашиева, родител на Микаела Кюбашиева на 17г.
 32. . Йорданка Дюлгерова родител на Румен Дюлгеров на 15 г.
 33. Николай Карагеоргиев, родител на Гергана Карагеоргиева на 9г.
 34. Биляна Иванова, родител на Георги Андреев на 12 г.
 35. Красимира Митревска, родител на Симона Митревска-17г
 36. Гюлджан Наимова, родител на Амел Бен Мбарек на 12 г..
 37. Цветелина Бояджиева, родител на Диана Дикова 9 год.
 38. Димитър Илиев, родител на Петър Илиев.
 39. Михаил Михайлов, родител на Светослав Михайлов 15г
 40. Петя Митова, родител на Илиян Петров - 10г.
 41. Румяна Тумбева, родител на Рая Тумбева, на 5 г.
 42. Веселка Йорданова родител на Георги Йорданов 13 г
 43. Марияна Иванова, родител на Дилян Иванова, 7 г.
 44. Фани Николова, родител на Антъни Стийн на 11 г.
 45. Вера Танчева, родител на Нед Танчев -5г.
 46. Елис Алиманова, родител на Юзджан Алиманов - 13г.
 47. Росица Иванова-Бекирова, родител на Светлин Бекиров на 12 г..
 48. Милена Иванова, родител на Божидар Иванов на 16 г..
 49. Иванка Абрашева, родител на Цветина Бакърджийска на 9 г.
 50. Марияна Костадинова, родител на Георги Костадинов на 10 г.
 51. Ани Белчева, родител на Божидара Криворова, на 13 г.
 52. Галина Дикова, родител на Ивет Рацова на 16г.
 53. Елена Паткина - баба на Ивелин Жилов на 24г.
 54. Димитринка Камбурова, родител на Симеон Камбуров на 3г.
 55. Здравка Иванова, родител на Ивана Георгиева Ценева на 12 г.
 56. Петя Христова, родител на Йоан Христов 12 г.
 57. Теодора Вълчева, родител на Даниела Иванова 17г.
 58. Таня Делегатов, родител на Джъстин Делегатов на 7г.
 59. Венета Ганчева родител на Симона Ганчева 7г.
 60. Мария Недялкова, родител на Александър Керемедчиев на 9 год
 61. Петя Димитрова, родител на Калоян Димитров на 7год.
 62. Йордан Коприваров,баща на Елена Коприварова, 5 г.
 63. Кристияна Жишева, родител на Теодор Жишев на 4 г.
 64. Наталия Георгиева, родител на Даниел Димитров, 9г
 65. Зорница Асенова, родител на Борислав Делийски на 15г.
 66. Силвия Христова, родител на Алек Бориславов на 3г.
 67. Живка Димитрова, родител на Валентин Димитров на 11г.
 68. Пламена Маджунова, родител на Дарина Иванова 18 г.
 69. Венета Велинова, родител на Антон Велинов на 10г.
 70. Христина Димитрова родител на Никол Йорданова 9год.
 71. Гинка Рангелова, родител на Мария Рангелова-15 год.
 72. Биляна Банева, родител на Константин Банев на 3г,
 73. Антоанета Георгиева, родител на Светланна Георгиева на 17 г.
 74. Бисер Темнялов, родител на Дима Ангелова на 9г.
 75. Кремена Йорданова, родител на Александър Йорданов - 11г
 76. Гергана Николова, родител на Деница Русчева - 16 г.
 77. Десислава Чаушева, родител на Алекс Иванов, на 16 г.
 78. Миглена Патрашкова, родител на Александър Александров 16г
 79. Петя Цекова, родител на Ема Огнянова на 16 г.
 80. Евгения Розева и Борислав Розев, родители на Александър Розев на 2г.
 81. Силвия Дачева, родител на Никол Дачева на 10 г.
 82. Елена Таранджийска- Николова, родител на Константин Николов на 14 г
 83. Екатерина Табутова, родител на Йоан Гръчки, 3 г.
 84. Кристина Севюктекин, родител на Александър Севюктекин, 5г.
 85. Ирена Китева, родител на Михаил Китев-15год.
 86. Вяра Ташкова, родител на Явор Ташков (на 14 год.)
 87. Вяра Ташкова родител  на Калин Ташков (на 9 год.)
 88. Антония Дякова,родител на Георги Дяков -23г
 89. Ралица Саралиева, родител на Тодор Саралиев 9г.
 90. Димитър Христов родител на Виктория Христова12г
 91. Светла Цветкова, родител на Кристиян Върбанов 8г.
 92. Костадинка Костова-Янкова родител на Весела Янкова 19г
 93. Йорданка Георгиева, родител на Петко Иванов-12г
 94. Анелия и Радостин Русеви, родители на Йордан Русев -17год
 95. Анна Маноилова, родител на Ивета Маноилова 17 год
 96. Фатме Моллова, родител на Амир Моллов 14г.
 97. Биляна Германова, родител на Мартин Германов - 16год.
 98. Гергана Колева, родител на Мартин Колев, 14 г..
 99. Мануела Сантана, родител на София Войнова 4 г.
 100. Биляна Байчева, родител на Деница Пеева 13 г.
 101. Александрина Пармакова, родител на Ивайла Ивайлова 14г.
 102. Севда Чафадарова , родител на Красимира Димитрова 14г.
 103. Катерина Симеонова, родител на Марио Симеонов, 5 г.
 104. Цветелина Димитрова, родител на Деляна Първанова на 10 г.
 105. Виолета Николова - родител на 13 годишен Александър Николов,
 106. Ваня Сиракова, родител на Александър Сираков на 15г
 107. Антоанета Лукова родител на Станимира Николова на 5г.
 108. Маргарита Атанасова родител на Борислав Кавалов на 7г
 109. Благовеста Дементиева, родител на Адриан Дементиев на 2 г.
 110. Христина Янева, родител на Сияна Янева, на 5 г. и 9 м
 111. Славка Петрова, родител на Михаил Петров на 11 г..
 112. Мирела Стоянова, родител на Кристина Стоянова на 16 г.
 113. Снежина Радева, родител на Галин Георгиев - 17 г .
 114. Живко Динков, родител на Никол Динкова 10г.
 115. Йорданка Ковачева, родител на Магдалена Ковачева на 12 г.
 116. Мария Русинова, родител на Даниел Русинов, 4г.
 117. Павлина Георгиева родител на Светослав Георгиев - 10г.
 118. Зорница Цонева родител на Стефан Таков 2 г и 10 м
 119. Юлия Стамболиева, родител на Елиф Гюндоган, на 9 г.
 120. Нина Иванова родител на Борис Георгиев на 12г
 121. Магбуле Тефик, родител на Тюлин Бейтулова 14 г.
 122. Ивайло Кралев, родител на Лора Кралева 11г
 123. Петя Симеонова, родител на Стефан Каменов на 5г и 10м
 124. Сашка Григорова, родител на Цвети Баташка на 7 год.
 125. Янка Крумова, родител на Александър Крумов 18г.
 126. Антония Атанасова, родител на Александър Димов на 14г.
 127. Румяна Генова, родител на Мартин Генов на 14 г.
 128. Силвия Станева, родител на Стефани Цветкова -12г.
 129. Тергюзел Исмаилова, родител на Едис Айдънов-7 г.
 130. Радослав Милушев, родител на Благовеста Милушева 15 г.
 131. Цветелина Йорданова, родител на Крисия Станева - 6г.
 132. Лидия Николова, родител на Рая Николова на 15 г.
 133. Елена Нейкова, родител на Мариян Нейков -13г.
 134. Ангел Кочев, родител на Ния Кочева - 11 г.
 135. Нела Павленкова, родител на Наталия Павленкова на 14 г.
 136. Елена Делчева, родител на Николета Делчева 12 г.
 137. Мюжгян Рюстем, родител на Шейда Айдън на 8г.
 138. Марио Александров, родител на Магдалена Александрова на 6г.
 139. Стоян Николов, родител на Симона Николова 4.5 г.
 140. Зорница Тончева, родител на Ралица Риждова дете на 3 г.
 141. Анелия Алексиева, родител на Ивайло Алексиев 11г
 142. Габриела Монова, родител на Михаела Монова на 16 г.
 143. Минчо Пинтев, родител на Галин Пинтев на 6 г.
 144. Ани Чепилова, родител на Йоана Чепилова 13 г.
 145. Анна Гакова, родител на Андрей Гаков на 6г
 146. Владимир Бишков, родител на Георги Бишков 14 год.
 147. Красен Цонев-родител на Мария Цонева 9год.
 148. Ваня Симеонова родител на Тони Симеонов на 16 г.
 149. Милена Кюлюмова, родител на Радост Бучукова на 11 г.
 150. Мария Христова, родител на Яна Тодорова на 17 г.
 151. Деница Йорданова, родител на Малена Йорданова на 11г.
 152. Даниела Стоянова, родител на Виктория Стоянова на 13г.
 153. Цонка Бързинска родител на Симона Бързинска на 9г.
 154. Кристина Йоцова, родител на Мария-Магдалена Цветанова на 8 г..
 155. Мария Ташева, родител на Магдалена Бурдина на 10 год.
 156. Мариана Русева, родител на Николай Русев на 3 г.
 157. Зорница Замфирова, родител на Никол Стоева на 8 г
 158. Бинка Захариева, родител на Пламена Захариева на 15г
 159. Атанас Атанасов, родител на Росен Атанасов на 8г.
 160. Айлян Маринова, родител на Свилен Маринов на 4.6г.
 161. Михаила Боева, родител на Таня Боева на 14г.
 162. Шенай Идает, родител на Ниляй Гюнал на 8 г.
 163. Емилия Каранлъкова родител на Анелия Каранлъкова 14г.
 164. Милена Атанасова, родител на Жоан Атанасов на 13 г.
 165. Петрана Митова баба на Анелия Ангелова 14 г.
 166. Гинка Рангелова, родител на Мария Рангелова-15 год.
 167. Мирела Бондарева, родител на Ивайла Бондарева на 11г.
 168. Йоана Цветанова, родител на Пресиян Мнеев -3г
 169. Зинаида Велева, родител на Красимира Бакрова на 13 г..
 170. Венцислав Мнеев, родител на Пресиян Мнеев 3г
 171. Николина Димитрова, родител на Венета Димитрова 14г.
 172. Петя Гочева-Маркова, родител на Илия Марков на 13 г.
 173. Петя Антова, родител на Цветослава Антова - 4 г.
 174. Никола Бришимов, родител на Никол Бришимова на 12 г.
 175. Благовеста Илиева, родител на Людмила Илиева на 14 г.
 176. Камелия Ангелова, родител на Александър Петров 10г
 177. Галина Иванова, родител на Даниел Владев на 12г.
 178. Сениха Катранджиева, родител на Алекс Ангелов на 15г.
 179. Александрина Маринова, родител на Никол Маринов 8г.
 180. Росица Христова, родител на Александра Йорданова-10 г.
 181. Петя Тодорова, родител на Калина Христова на 10г
 182. Гюлтен Касим, родител на Есра Ерол на 14 г
 183. Кремена Зайчева, родител на Йоана Зайчева на 17 г
 184. Мария Петрова, родител на Боряна Петрова 8г.
 185. Илияна Василева, родител на Симона Петрова на 12 г.
 186. Женя Йорданова, родител на Никола Йорданов, на 8г.
 187. Васил Василев, родител на Анна Мария Василева на 13 г.
 188. Силвия Спасова, родител на Димитър Спасов 12г
 189. Виолета Новакова, родител на Никол Новакова на 7 г..
 190. Айфер Бакал, родител на Нира Бакал на 5 г
 191. Данаила Недева, родител на Бояна Иванова на16 г.
 192. Гергана Вълчева, родител на Василена Вълчева, 15г.
 193. Мария Вътева, родител на Калина Вътева на 13 г.
 194. Елеонора Кабова, родител на Александра Кабова на 10г.
 195. Добринка Язанова, родител на Вяра Язанова 17г.
 196. Милена Георгиева, родител на Стефани Георгиева 11г.
 197. Надежда Кръстева родител на , Николай Борисов 7г.
 198. Мила Петрова родител на Явор Петков 10г
 199. Мария Пеева, родител на П. Пеева 14г
 200. Красимира Илиева, родител на Кристияна Илиева на 9 г.
 201. Силвия Стойкова родител на Васил Вучков 11г
 202. Елица Недялкова, родител на Борис Иванов на 5г
 203. Виолета Борисова-родител на Денислав Стоев на 14г.
 204. Адриана Андреева родител на Деница Миткова 8г
 205. Ивелина Дойкова родител на Рая Дойкова на 4 г.
 206. София Бонева, родител на Аврора Чешмеджиева на 15г.
 207. Пламена Димитрова, родител на Виктор Димитров на 13 г.
 208. Маргарита Додова, родител на Йорданка Цветанска на 15 г..
 209. Виолета Иванова, родител на Габриела Иванова на 11 г.
 210. Фани Георгиева, родител на Рая Георгиева 6 год.
 211. Мария Карауланова, родител на Магдалена Цанева 9г.
 212. Маринела Щерева, родител на Лилия Кокалова на 10 г.
 213. Силвия Александрова, родител на Ема Василева, на 9 г.
 214. Ирина Ефремова, родител на Биляна Ефремова 17 г.
 215. Деница Цветкова, родител на Кристиян Маринов, 10 г.
 216. Виолина Костова, родител на Павел Костов на 11 г.
 217. Монка Трендафилова, родител на Стефани Христова на 9 г.
 218. Даниела Драганова, родител на Даниела Николаева на 10 г.
 219. Ангелина Ангелова, родител на Сашо Александров, 10 г.,
 220. Пембегюл Юсеинова, родител на Мете Алиев на 4г.и 5м.
 221. Стефка Петкова Стефанова, родител на Емили Светославова Василева - 14 г.
 222. Людмила Йовчева, родител на Борислав Йовчев на 16 год.
 223. Биляна Паунова, родител на Калина Паунова - 9год
 224. Фатме Хюсеин, родител на Юнал Сали 7г.
 225. Ивайло Кирилов, родител Никола Любомиров 14 г.
 226. Величка Карова, родител на Анастасия Карова - 3г.
 227. Поля Кръстева, родител на Пресияна Тодорова, на 7 г.
 228. Людмила Върбанова, родител на Ивета Върбанова на 11 г.
 229. Делян Иванов, родител на Никола Иванов- 9г.
 230. Петрия Николова, родител на Диана Николова на 17 г.
 231. Виолета Йорданова, родител на Цветелина Петрова на 10 г.
 232. Тошка Тодорова, родител на Никола Чолаков на 16 г.
 233. Даниела Драгоева, родител на Елена Иванова 12 г.
 234. Бистра Димитрова, родител на Кристиан Димитров на 5 г.
 235. Цветана Люцканова, родител на Деница Мангърова 13 г.
 236. Eлена Самичкова, родител на Михаил Самичков-14 г.
 237. Севинч Халимова, родител на Дилек Сали на 9 г.
 238. Айтен Ертан, родител на Емре Ертан 16 г.
 239. Мирослава Любомирова, родител на Константин Барзов 12г.
 240. Ивалина Иванова, родител на Габриела Цекова на 9 г.
 241. Петя Иванова, родител на Лилия Иванова на 5 г.
 242. Диляна Добрева, родител на Атанас Тонев на 3 г.
 243. Десислава Василева, родител на Николай Иванов на 5 г.
 244. Боряна Иванова, родител на Павел Планимиров на 14г.
 245. Диана Чанкова, родител на Лоренцо Бориславов на 8 г.
 246. Жана Петрова, родител на Мила Петрова 16 г.
 247. Мария Стоянова, родител на Ванеса Антонова на 1г. и 11м.
 248. Диана Нешева, родител на Калоян Ценов 15 г.
 249. Мария Мадева, родител на Ния Мадева на 7 г.
 250. Петя Цанева, родител на Симона Димитрова на 10г
 251. Маринела Йотова, родител на Анна Йотова на 10 г.
 252. Десислава Димитрова, родител на Андреа Димитрова 13 г.
 253. Детелина Николова, родител на Девора Николова 17г.
 254. Теодора Делииванова, родител на Благовест Делииванов - 8г.
 255. Любовь Панайотова Родител на Карина Писанска на 14 г.
 256. Светла Младенова, родители на Емили Бекир 12г
 257. Юлия Колева, родител на Ясен Десуки - 13г.
 258. Татяна Земярска, родител на Стела Земярска на 4г.
 259. Лилия Танева, родител на Йоан Дарачев на 11г.
 260. Диана Калинкова, родител на Ванеса Калинкова 16г.
 261. Соня Дунавски, родител на Филип Дунавски 9 г
 262. Виолета Маркова, родител на Валентин Марков - 17 г
 263. Биргюл Салиф, родител на Селин Салиф 15г.
 264. Нели Христева, родител на Ирина Благова на 2 г..
 265. Атанаска Костадинова, родител на Костадин Костадинов -3г.
 266. Ваня Андреева, родител на Лили Проктер 12г.
 267. Мария Караиванова, родител на Павел Караиванов 12г.
 268. Теофана Манева, родител на Леда Игнатович на 9г
 269. Евгения Рангелова, родител на Лора Рангелова на 6г.
 270. Пенуш Павлов, родител на Андрей Павлов 15 г.
 271. Цветелина Тенева, родител на Петромира Тенева - 12г.
 272. Ирена Гонкова, родител на Деян Гонков, 11 г.
 273. Таня Начева, родител на Иван Начев 12 г.
 274. Женя Шулекова, родител на Теодора Шулекова, 8г.
 275. Антония Желязкова, родител на Дария Димитрова - 16 г.
 276. Станимира Василева и Десислав Василев, родители на Бранимир Василев на 5 г.
 277. Ирина Семова, родител на Иво Маринов 11 г.
 278. Миглена Манолова, родител на Траяна Йорданова 14 г..
 279. Албена Георгиева, родител на Антоан - Андрес Принов 7г.
 280. Десислава Мирчева, родител на Кристиян Христов - 14 г.
 281. Светлана Николова Ангелова, родител на Матей Георгиев Георгиев, 9 г.,
 282. Дилена Стоянова, родител на Ирина Стоянова - 14г.
 283. Евгения Гаврилова, родител на София Дечева 15 г.
 284. Десислава Русева, родител на Християна Димитрова - 4г.
 285. Славка Димитрова, родител на Благовест Димитров 11г.
 286. Мая Даневска, родител на Лора Даневска на 10 г.
 287. Христина Йорданова, родител на Белослава Йорданова 7 г.
 288. Елена Лечева, родидел на Стела Лечева 11 г.
 289. Анелия Найденова, родител на Павел Борисов, 2.г.
 290. Десислава Захариева, родител на Владислав Захариев, 15 г.
 291. Красимира Атанасова, родител на Ива Атанасова на 23 г.
 292. Мила Димитрова, родител на Мартин Димитров - 17г.
 293. Радостина Иванова, родител на Християн Иванов 2г и Калина Иванова на 12г
 294. Сирма Минева, родител на Кристиян Минев 6 г.
 295. Надежда Николова, родител на Ема Ковачева 15г.
 296. Милена Димова, родител на Александър Илиев 16 г.
 297. Борислав Миленков, родител на Преслав Миленков 14 г.
 298. Габриела Манолова, родител на Владимир Манолов на 9 г..
 299. Милена Николова, родител на Елена Николова на 9 г.
 300. Ваня Сиракова, родител на Александър Сираков на 15 г.
 301. Лора Вачева, родител на Борис Вачев на 4 г.
 302. Иванка Василева, родител на Александър Василев на 4г.
 303. Милена Радулова, родител на Калоян Радулов, 13г.
 304. Жанета Иванова, родител на Теодор Караганчев 11г.
 305. Йонка Иванова, родител на Стефан Иванов,16 г,
 306. Венета Стоянова, родител на Радостина Русинова-19 г.
 307. Ирина Евтимова, родител на Иван Стариков - 9 г.
 308. Десислава Веселинова, родител на Димитър Веселинов на 1г и 5 месеца
 309. Женя Пеева, родител на Александър Пеев на 16 г.
 310. Силвия Данчева, родител на Иван Данчев на 14 г.
 311. Станислава Станкова, родител на Ивайло Илиев на 7 г.
 312. Анита Бусарова, родител на Мария Бусарова 12 г.
 313. Михаела Ангелова, родител на -Йоанна Ангелова на 13 г.
 314. Милена Божинова, родител на Лора Божинова 7 г.
 315. Паша Ганева, родител на Габриела Георгиева 9 г.
 316. Халиме Мехмед, родител на Ренет Мехмед 19 г.
 317. Лилия Митева, родител на Анжелина Христова на 14 г.
 318. Гергана Гончарова, родител на Захари Гончаров, на 7 г.
 319. Нина Петкова, родител на Виктория Попова 16 г.
 320. Атанас Гинев, родител на Гергана Гинева 17 г.
 321. Весела Николова, родител на Мария Полонова 11г.
 322. Мария Генчева, родител на Никол Жекова 5 г.
 323. Гюлвер Махмуд, родител на Берк Али - 12 г.
 324. Илияна Томовска, родител на Александър Томовски - 14 г.
 325. Тоня Стоева, родител на Цветозара Къновска - 14 г.
 326. Калина Костадинова родител на Мария Костадинова на 18 г.
 327. Румяна Казакова, родител на Петър Стаматов - 15 г.
 328. Петя Златева, родител на Рая Атанасова- 3 г.
 329. Клементина Чавгънова, родител на Тодор Чавгънов на 12г.
 330. Нина Илиева, родител на Илиян Илиев 17 г.
 331. Мирослава Димитрова, родител на Пламен Димитров- 11 г.
 332. Гюлвер Махмуд, родител на Берк Али, на 12г;
 333. Тодорка Иванова, родител на Алисия Георгиева на 5 г.
 334. Илона Джевизова родителна Мартин Джевизов на 15 г.
 335. Анита Костадинова Георгиева, родител на Константин Ромео Георгиев -13 г
 336. Цветелина Киркова, родител на Велизара Киркова - 9г.
 337. Василка Велева, родител на Никол Хаджисюлейманова - 10 г.
 338. Лазарина Станева, родител на Йолина Станева-14г.
 339. Мартина Георгиева, родител на Мартин Георгиев на 8 г.
 340. Румен Димитров, родител на Сиана Димитрова на 9 г.
 341. Севинч Обретенова, родител на Алтай Алиев на 17 г.
 342. Добринка Димитрова, родител на Василена Тодорова Николаева- 4 г.
 343. Валентина Иванова, родител на Ванеса Банчева на 8 г.
 344. Милена Любомирова, родител на Емил Иванов 14 г.
 345. Христина Василева, родител на Виктор Василев 9 г.
 346. Севда Андреева, родител на Никол Попова на 11 г.
 347. Цветелина Овчарова, родител на Пламен Овчаров на 14 г.
 348. Иванка Кисимова, родител на Димитър Кисимов на 6 г.
 349. Светлана Тодорова-Костова, родител на Николай Костов на 8 г.
 350. Радослава Пенева Драганова, родител на Елисавета Драганова 11 г.
 351. Десислава Стайкова, родител на Анабел Петкова на 12 г.
 352. Пенка Михайлова, родител на Иво Вълев, на 13 г.
 353. Силвия Гидионова, родител на дете с диабет тип 1- Александра на 12 г.
 354. Иванка Войводова, родител на Стилян Войводов 12 г.
 355. Красимира Кишкилова, родител на Лъчезар Кишкилов, 9 г.
 356. Мая Панкова, родител на Панко Панков 12г.
 357. Мария Монева, родител на Монев - 14 г.
 358. Виктор Виденов, родител на дете с диабет Т 1 - Андрей Виденов на 6 г.
 359. Емил Димитров, родител на Александра Димитрова, 7г.,
 360. Димитър Димитров, родител на Дария, 10г.
 361. Калина Костадинова, родител на Мария Костадинова 18 г.
 362. Весела Георгиева, родител на Диман Йотов 15 г.
 363. Ана Кунева Русева, родител на Стилианна Росенова Русева 8г.
 364. Десислава Янчева, родител на дете с Диабет 1 Даяна Янчева на 16 г
 365. Янко Янев, родител на Атанас Янев на 11 г.
 366. Деница Демирева, родител на Дарена Радкова на 8 г.
 367. Елисавета Парушева, родител на Адриана Парушева на 11г.
 368. Тодор Димитров, родител на Атанас Димитров на 6г
 369. Ана Илиева, родител на Ивайло Атанасов 16 г,
 370. Добромира Димитрова родител на Генади Делчев 12 г.
 371. Диана Иванова родител на Иван Радославов на 15 г.
 372. Бистра Георгиева родител на Елена Георгиева на 16 г.
 373. Даниел Инджов, родител на Памела Инджова на 11 г.
 374. Георги Петров родител на дете Веселин Георгиев на 7 г.
 375. Пламен Панайотов, родител на Камен Панайотов, 13 г.
 376. Таня Вълкова, родител на Анастасия Вълкова на 12 г.
 377. Сашка Григорова, родител на дете Гени Шопов 15 г.
 378. Галина Пекливанова, родител на дете на 16 г
 379. Мария Накова, родител на Кирил Наков 17 г. с.
 380. Невена Ковачева, родител на Виктория Ковачева на 12г.,
 381. Асена Рахнева, родител на дете Огнян Митков 10г.
 382. Златка Григорова, родител на Ива Бирова г.
 383. Боян Бакларов, родител на Ая Боянова на 8г.
 384. Биляна Петкова, родител на Преслав Богданов 16 г
 385. Галя Пенева, родител на Габриел Иванов - 9 г.
 386. Божана Иванова, родител на дете Мария Иванова 10 г.
 387. Таня Сухарева, родител на Иван Манолев 13 г.
 388. Даниела Цветанова, родител на Йоана Иванова
 389. Анелия Милчева, родител на Гергана Милчева на 7г.
 390. Нина Георгиева, родител на Димитър Георгиев 15
 391. Таня Пенева, родител на дете с тип 1-Велиян Пенев 14 г.
 392. Светла Атанасова, родител на Васил Василев 12 г.
 393. Катя Огнянова, родител на Еванджелина Асенова на 2г с хиперинсулинизъм!
 394. Даниела Атанасова, родител на Данил Ибрямов на 14г
 395. Славка Бъчварова, родител на Александра на 12г.
 396. Даниела Делева, родител на Никол Солакова -8 г.
 397. Семейство Димитрови, родители на Никол Димитрова на 14г.
 398. Гала Пантолска, родител на Силвия Пантолска на 16 г с
 399. Десислава Василева, родител на Камелия Василева на 11 г.
 400. Илияна Йорданова, родител на Благой Йорданов – 14 г.,
 401. Гюлден Тепик, родител на Еге Гюнай Тепик, 13 г.
 402. Петър Стефанов, родител на Николета Стефанова на 7г.
 403. Евелина Кузманова, родител на Георги Кузманов
 404. Милена Иванова -родител на Мартин Антонов на 3г
 405. Нина Шопова, родител на Виктория-Жак Шопова - 17г.
 406. Нина Дъчева, родител на Кристиян Грунд, 9г.
 407. Весела Стойчева, родител на Калина Стойчева на 12 г.
 408. Иванка Стоянова, родител на Кристиан Косев на 17 г.
 409. Станислава Станкова, родител на Ивайло Илиев
 410. Георгина Димитрова, родител на Надежда Димитрова, на 7 г.,
 411. Людмила Михайлова, родител на Ина Михайлова 20год.
 412. Таня Ганевска, родител на Антония Ганевска- 17г
 413. Ирина Михайлова, родител на Кристиян Михайлов на 14год.
 414. Стефка Георгиева, родител на Паола Георгиева, 13 год.
 415. Цветелина Атанасова, родител на Николай Атанасов на 10г.,
 416. Николина Иванова, родител на Теодора Иванова-12год.
 417. Кремена Кочанова, родител на Николай Кочанов на 12 г.
 418. Валентина Карамихова, родител на Кристиян Карамихов 11 г.
 419. Олга Кадънкова-Тончева, родител на Севар Тончев на 12г.
 420. Зорница Герчева, родител на Димана Петрова Герчева на 13г,
 421. Ренета Димитрова, родител на Виктория Димитрова на 15 г
 422. Зюлфие Чобанова, родител на Мирема Чобанова на 12 г.
 423. Лора Трайчева, родител на Станимир Трайчев на 13 г.
 424. Соня Божкова, родител на Ивайло Пенчев на 7 г.
 425. Хатидже Мечкарска, родител на Исмаил Мечкарски 17г
 426. Веселина Вълкова, родител на Мартен Аврамов на 8г.
 427. Белгин Мурад- родител на Бертан Мурад на 13 г.
 428. Цветослава Соколчева, родител на Алекс Крумов на 12г
 429. Милена Кралева, родител на Ивиан Чекелев 15г
 430. Теодора Тодорова, родител на Елена Атанасова 21 г. и Яна Атанасова 16 г
 431. Ваня Паралесова, родител на Даяна Паралесова на 10г
 432. Миглена Илиева родител на Васил Илиев на 14г.
 433. Таня Пенчева, родител на Владислав Пенчев на 6 г.
 434. Калоян Борисов, родител на Калина, 11 г.
 435. Цветелина Велева родител на Стела Велева на 15 г.
 436. Марина Григорова,родител на Гергана Цветкова 15 г.
 437. Десислава Табакова - родител на Михаил Табаков 13 г.
 438. Надя Косева - родител на Мартин Косев на 10г.
 439. Виктор Илиев родител на Александър Илиев на 16 г.
 440. Десислава Георгиева родител на Кристин Георгиева на 8г.
 441. Илиана Михайлова, родител на Светослав Михайлов 15г
 442. Десислава Димитрова, родител на Павел Димитров 14г
 443. Сашка Григорова, родител на Гени Шопов-15г
 444. Таня Крумова, родител на Елена Коприварова - 6 год.
 445. Станислава Йорданова, родител на Александра Георгиева 15
 446. Ваня Кирилова родител на Венета Кирилова 14 г
 447. Милена Милева-родител на Николета Велинова 19г. и Красимир Велинов 25г
 448. Сюлбие Юнузова родител на Самир Наим - 12 години.
 449. Мария Караджова родител на Тодор Караджов на 20 години
 450. Теодора Лефтерова, родител на Самуил Стилиянов, на 5г.
 451. Десислава Тодорова-родител на Симона Кацарова на 8 г.
 452. Елена Ангелова, родител на Мария Ангелова -11год
 453. Кадрие Салиаджова, родител на Мелек Салиаджова на 13г
 454. Детелина Стоицова,родител на Ангел Майоров на 14 г
 455. Любка Балджиева, родител на Денислав Гаджанов,14год
 456. Стефан Бойков, родител на Борислав Бойков-7
 457. Юзлем Джевджед, родител на Мелтем Метин на 13г.
 458. Надя Иванова-родител на Иванина Иванова ,на 8г
 459. Ивелина Тодорова, родител на Димитър Тодоров на 9
 460. Теодора Енчева родител на Виктор Мариянов на 12г
 461. Надежда Вълева - родител на Виктория Полихронова на 9год
 462. Красимира Живкова, родител на Габриела Живкова на 17
 463. Маргарита Цанкова, родител на Николай Цанков на 15 г
 464. Мария Стефанова, родител на Стилян Стаев 3г.
 465. Петя Кърчанова-родител на Мария Кърчанова на 9г.
 466. Семра Нуридин, Родител на: Еля Нуридин 14г.
 467. Йорданка Петрова родител на Иван 14г
 468. Динко Пеев, родител на Деница Пеева 13
 469. Венета Банкова, родител на Аделина Портова 9г.
 470. Кремена Кочанова, родител на Николай Кочанов на 12г.
 471. Стела Димова, родител на Йоан Димов
 472. Петя Милева родител на Александър на 7 години с аутизъм и диабет тип 1.
 473. Ивелина Минева, родител на Габриела Колева на 6 години
 474. Десисалва Георгиева, родител на Ивайло Динев на 13
 475. Таня Кирова, родител на Маргарита Анастаси Папахристос на 15 г.
 476. Валентина Колева, родител на Никола Колев на 11
 477. Велева, родител на Киара Велева 11г.
 478. Тюркян Дъгърова родител на Айше Дъгърова на 8 г.
 479. Женя Георгиева, родител на Калоян Димитров - 15 годишен,
 480. Ваня Теодосиева, родител на Катерина Кацарска 13г
 481. Лилия Георгиева, родител на Изабела Милчева 3г
 482. Галина Димова, родител на Дамян Димов 13г.
 483. Миглена Пантелеймонова, родител на Алекс Георгиев на 14 г.
 484. Емилия Варелова, родител на Ивана Варелова на 9 г.
 485. Румяна Миткова, родител на Бориса Янкова 7 г.
 486. Светлана Иванова ,родител на Патрисия Иванова на 15г.
 487. Калина Милошева, родител на на Любомира Милошева 8г.
 488. Красимира Костова, родител на дете с диабет тип 1-Стилян Гюров-18г.
 489. Мария Кръстева, родител на Христиан Христов 15г.
 490. Славена Грънчарова, родител на Даяна Грънчарова-13 г.
 491. Иванка Католикова, родител на Елена Вачева,
 492. Здравка Христова,родител на Николай Христов на 6 г.
 493. Емил Луканов, родител на Красимир Луканов на 14 г.
 494. Петранка Митева, родител на Валерия Добрева на 13г.
 495. Веселина Вангелова,родител на Калоян Иванов 17г.
 496. Антоанета Григорова родител на Симона Григорова 15г.
 497. Нина Иванова, родител на Данаил Бонев, на 15г.
 498. Миглена Калинова, родител на Аника Ангелова, на 13г.
 499. Георги Георгиев ,родител на Паола Георгиева , 13г
 500. Доротея Луканова, родител на Денис Луканов, 11г.

Възрастни с диабет тип 1 и ЛАДА:

 1. Ангел Катранджиев 19 г. с   диабет тип 1
 2. Катя Вапцарова с диабет тип 1с 42годишна давност, загубих сина си -29 г с диабет тип 1- 17г в следствие на тежка хипогликемия
 1. Галя Маринова с диабет тип 1
 2. Неда Братанова на 55 г. от 19год. с диабет тип 1
 3. Ивелина Петрова, 53г.с диабет тип 1
 4. Рада Тилкова, 30г, с диабет тип 1
 5. Яна Шабаркова-Тодорова,28г, с диабет тип 1
 6. Хрисанта Бонева-Павлова, 32г , с диабет тип 1
 7. Нели Ковачева, 32г. , С диабет тип 1
 8. Таня Тодорова Върбанова 48 г, диабет тип 2
 9. Галя Михайлова-Коцева, 40 г., с , диабет тип 1от 34  г.
 10. Биляна Германова, 43 год, с диабет тип 1
 11. Юлия Петрова-Асенова, 29 г., с диабет тип 1
 12. Галин Симеонов, 41 г.с   диабет тип 1.
 13. Теодора Симеонова с , диабет тип 1на 30 г.
 14. Симона Цветкова 26г с диабет тип 1
 15. Ваня Бадалска-Атанасова на 34г с , диабет тип 1
 16. Гергана Шейтанова , 42г с диабет тип 1
 17. Александринна Илиева, 33 г., с диабет тип 1
 18. Албена Ганчева , 46 с диабет тип 1
 19. Соня Иванова-Здравкова, 31г., диабет тип 1
 20. Елица Матева, 48 с диабет тип1.
 21. Моника Александрова, 53 г. Диабет Т1 ЛАДА
 22. Веляна Стойчева, 39 г., с диабет тип 1
 23. Силвия Божидарова с , диабет тип 1от 23  г.!
 24. Станислава Цанова на 34г. с диабет тип 1
 25. Моника Гълъбова, 31г., с , диабет тип 1от 22  г.
 26. Силвия Владова 52г. тип 1
 27. Дани Кирилова, с , диабет тип 1на 44  г., с диабет от 1987 г.
 28. Нели Ганева на 36 г.,  диабет тип 1
 29. Анелия Ангелова д 1 на 14 г
 30. Христо Лютаков, 35г., диабет тип 1
 31. Весела Мирчова 26г диабет тип 1.
 32. Севда Тасин, 36 г, диабет 1
 33. Петя Недева, 45г с диабет тип 1
 34. Людмила Вичева, 43 г, диабет тип 1
 35. Христина Йорданова Лекова-18 год. диабет тип 1
 36. Иванка Димитрова, 36г., с диабет тип 1
 37. Нели Тонева , 64г. диабет Д2
 38. Иван Петров 34год. с диабет тип 1
 39. Иванка Петкова 41г.с , диабет тип 1– давност- 40  г.
 40. Пенка Кирева 45 г. диабет тип 1
 41. Райна Петрова, 52 г., диабет тип 1.
 42. Петър Харизанов 37г, с диабет тип 14  г.
 43. Наталия Георгиева,42г.с диабет тип1
 44. Станислав Иванов, 45 г., диабет тип 1
 45. Цвети Бановска на 36г с диабет тип 1,давност 27  г.
 46. Валентин Маринов на 36г. диабет тип 1
 47. Анета Гебрева с диабет тип 1 от 46 г..
 48. Гроздан Йорданов, брат на Десислава Йорданова със синдром на Даун и ДИАБЕТ ТИП 1на 48 г
 49. Биляна Хаджийска-Стоилова30г., диабет тип 1
 50. Николай Желев 32г. диабет тип 1
 51. Инна Колева - 36г. диабет тип 1
 52. Татяна Бойчева, 44 г, диабет тип 1.
 53. Ангел Киров -18г. с диабет тип 1
 54. Ваня Желева 53г с диабет тип 1
 55. Светослав Григоров 35г. диабет тип 1
 56. Елена Стоянова 29 г. диабет тип 1
 57. Огнян Шавалов с диабет тип 1, 71г., давност- 35 г.
 58. Адриана Кънчева 36г. с диабет тип 1
 59. Ивелина Алексиева, 38г., диабет тип 1
 60. Николай Лазаров 16 г. с диабет тип 1
 61. Весела Дойчинова 35г, диабет тип 1
 62. Любомир Костов 34г. диабет тип 1
 63. Виктор Костадинов 16 год. , диабет тип 1
 64. Симона Сатар 37 г. с диабет тип 1
 65. Таня Зинева на 35 г., с диабет тип
 66. Доротея Николова, с диабет тип
 67. Константин Градев, 36гс диабет тип
 68. Бистра Петковска 43г диабет тип 1
 69. Десислава Янакиева 21г. с диабет тип 1
 70. Теодора Стоянова с диабет тип
 71. Мира Баталова, 40 г.,с   с диабет тип
 72. Яна Тодорова, 30 г.,   диабет тип 1
 73. Виолина Манчева на 28г, с диабет тип
 74. Бистра Ваклинова, с диабет тип
 75. Доц. Мария Карталова (ендокринолог в гр. Пловдив)
 76. Никол Димитрова на 27 год., с ДТ 1 от 12 + г.
 77. Ярослав Юнаков, родител на дете на 11г.с , с диабет тип
 78. Петя Василева, 29г, диабет тип 1
 79. Неда Братанова на 55 г. с диабет тип1
 80. Илиана Боровска на 57г.,автоимунен диабет LADA
 81. Цецка Божилова , с диабет тип.
 82. Севим Зекерие-25г , с диабет тип 1
 83. Ралица Байрактарова на 26 г., с ДТ от 23  г.
 84. Албена Ганчева 46 г. 24 годишна давност диабет тип 1.
 85. Бони Маринов Бонев 42 г , с диабет тип
 86. Николая Романска 21г
 87. Мариана Ананиева-53 г.
 88. Галина Драганова с диабет 1 - давност 43 г.
 89. Мартин Мишев , 21год., диабет тип 1
 90. Хюлия Мехмед, 33 год., диабет тип 1
 91. Михаела Дервентска, 44 г.,   диабет тип 1
 92. Мариана Лазарова,42 г., с диабет тип
 93. Венета Иванова , диабет тип 144г.
 94. Цветелина Тодорова на 40 год. с диабет тип
 95. Юлия Спасова на 56 г., с   диабет тип 1
 96. Мария Иванова - , диабет тип 1от 31  г.
 97. Кинка Янакиева, 56 г., Диабет Т1 LADA
 98. Борислав Станчев на 25 години
 99. Антон Тодоров - 18 г. с   диабет тип 1
 100. Стефани Кръстева на 26 с диабет тип 1
 101. Васил Стойков 18 г. с   диабет тип 1
 102. Димо Камбуров18г. с диабет тип 1
 103. Георги Ценов 18г. с диабет тип 1
 104. Ивона Евтимова 18г. с диабет тип 1
 105. Александър Александров, 19г. с диабет тип 1
 106. Ралица Байрактарова 26г. с диабет тип 1
 107. Криста Христева-19г. с диабет тип 1
 108. Албена Ганчева 46 г. с диабет тип 1
 109. Мариана Ананиева-53 г. с диабет тип 1
 110. Стефан Чаушев 18г. с диабет тип 1
 111. Даниела Георгиева 45 с с диабет тип 1
 112. Виолета Джерманска 20 г. с диабет тип 1
 113. Ивета Маноилова 17г. с диабет тип 1
 114. Димитър Пръвчев-19 г. с   диабет тип 1
 115. Геновева Краева 25 г. с диабет тип 1
 116. Нели Николова 19г с диабет тип 1
 117. Ирина Стойчева с диабет тип 1
 118. Стефан Димов 19г. с диабет тип 1
 119. Соня Божкова на 32 г., с диабет тип
 120. Сема Юмер на 43г. с , диабет тип 1от 26 г
 121. Лъчезар Гъргуринов на 60 години с , с диабет тип от 1982г
 122. Мария Панайотова, 38г., с диабет тип 1от 32години
 123. Маргарита Тодорова на 39г. с Диабет тип1, родител на Нанси Танчева с Диабет тип1 на 16г.
 124. Светослав Стоянов на 19г. с диабет тип 1
 125. Диана Чългънова на 36г, с диабет тип 1
 126. Росица Дачева, 48 г., с Тип 1 - ЛАДА.
 127. Стефан Чаушев 18г с диабет тип 1
 128. Жасмина Цветанова, 54 г, диабет тип 1.
 129. Таня Танчева на 22 г. с диабет тип 1.
 130. Илия Бубаров 19г. с диабет  тип 1.
 131. Ива Иванова на 21 г. с диабет тип 1.
 132. Венко Балъкчиев на 47г. с диабет тип 1
 133. Димитър Балъкчиев на 20 г. с диабет тип 1
 134. Мария Христова на 36г. Диабет тип 1
 135. Камелия Даскалова на 34 г. с диабет Тип 1
 136. Петя Янева на 38 г. с диабет тип 1
 137. Теодора Манчева на 34 г
 138. Мартин Филипов 41години
 139. Пламена Неделчева, 40 год., диабет тип 1
 140. Адриан Стоев 61 г. - с лабилен диабет тип 1 от 13 годишен (вече 48 години)
Последно променена в Сряда, 16 Февруари 2022 11:01

Facebook

Вижте тази публикация в Instagram.

World is such a lovely playpen! #babybobby

Публикация, споделена от Maria Peeva (@mimipeeva) на

Бисквитки

Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ /сookies/ . Повече информация Приемам