logomamaninjashop
Мария Пеева

Мария Пеева

Главен редактор

 

Получено на 18.08.2021 г. от пресцентъра на МОН

 

 

ЧЕТИРИ ВАРИАНТА ЗА УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ 

Министерството на образованието и науката (МОН) разработи четири варианта за работа на училищата, детските градини и Центровете за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) през новата учебна година. За основа са използвани показателите за разпространението на COVID-19 според сценариите на Министерството на здравеопазването за развитие на пандемията. 

Действията на образователните институции при различните степени на заболеваемост са разписани в Насоки за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка. Тяхна основна цел е осигуряване на максимално продължително присъствено обучение. Документът е изпратен за съгласуване в Министерството на здравеопазването (МЗ). Предстои обсъждането му в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. 

Разписаните в насоките сценарии, задължителни и препоръчителни мерки осигуряват условия за преминаване към обучение в електронна среда само в краен случай и най-вече на локален принцип – отделен клас, отделно училище или училища в отделно населено място, в съответствие с конкретната епидемична обстановка, спецификите на училището и учениците. Образователните институции в цялата страна ще бъдат затваряни само при крайна необходимост - когато заболелите са над 500 на 100 000 души за последните 14 дни. 

При най-лекия - зелен сценарий със заболеваемост по-ниска от 100 на 100 000 души, и при жълтия сценарий - с болни от 100 до 250 на 100 000 души, образователните институции ще работят, спазвайки насоките на МОН и МЗ за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията. При единични случаи на деца и педагогически специалисти с COVID-19 директорът, след задължително предписание на РЗИ, ще карантинира цялата паралелка и децата ще учат електронно. Ако само един ученик в класа е карантиниран като контактен, само за него директорът ще организира електронно обучение.

При второто ниво на заболеваемост, ако в училище или в Център за подкрепа на личностното развитие има 15% отсъстващи деца заради COVID-19 или процентът на заболели учители и персонал е твърде висок и не може да се обезпечи присъствен учебен процес, може да се премине към обучение в електронна среда в конкретното училище или център за подкрепа. Това става чрез аргументирано предложение на директора до министъра на образованието и науката след решение на педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет на училището. Директорите на центровете за подкрепа се обръщат към кмета на населеното място. Предложението за това може да се направи и след решение на Регионалната здравна инспекция или на областния/общинския координационен съвет. 

Към дистанционно обучение преминават първо учениците от VIII до XII клас, а при влошаване на епидемичната ситуация - и учениците от V до VII клас включително. Най-малките деца до IV клас ще учат онлайн в краен случай при обективна невъзможност обучението да продължи присъствено. 

При заболеваемост от 250 до 500 на 100 000 души на национално или областно ниво - в т.нар. червен сценарий, училищата работят по определен от МОН график за преминаване към електронно обучение. Мерките за отделни училища със случаи на COVID-19 са идентични с тези от зеления и жълтия сценарии. Ако броят заразени ученици и персонал от присъствените паралелки нараства, директорът предлага на министъра училището да премине към електронно обучение. В този случай трябва да се осигури максимално дълго присъственото обучение на учениците със специални образователни потребности.

Ако 14-дневната заболеваемост надхвърли 500 на 100 000 - тъмночервен сценарий, всички ученици ще учат от дистанция. 

Остава възможността за дистанционно обучение на отделни ученици по здравословни причини, удостоверени с медицински документ. Освен това ученик може да премине към електронно обучение за повече от 30 дни по желание на родителите и след разрешение на началника на Регионалното управление на образованието. Разрешение се дава на базата на информацията за успеха, отсъствията и ангажираността на конкретния ученик. Задължително е избралите да се обучават дистанционно да обезпечат сами електронното си обучение.

За детските градини се предвижда затваряне само в краен случай. При влизане на страната в тъмночервения сценарий ще могат да работят детските заведения със 100% преболедувал или ваксиниран персонал. В този период ще се приемат само деца, чиито родители отговарят на същите условия. 

Предвиждат се специални мерки за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности. Тази група ще преминава към дистанционно обучение  само в краен случай, а ако това се наложи, ще се търси възможност за индивидуални консултации и индивидуални терапевтични занимания.

Насоките на МОН разписват задължителни и препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция при присъствено обучение. Това са познатите вече мерки за дезинфекция, проветряване, уроци на открито и др. В помещенията учениците задължително трябва да носят маски, ако такова е разпореждането на здравните власти за страната. Изключения могат да се правят при широко отворени прозорци в класните стаи, за ваксинираните учители, за най-малките ученици от I до IV клас по преценка на педагогическия съвет, както и за хронично болни деца. 

В сила остават протоколите за действие при дете или възрастен със симптоми на вируса. 

Прочетете още: 

Психологически съвети за справяне с пандемията

 

 

Автор: Иво Иванов

Искам да обърна внимание на един феномен, който съществува само в Родопите и който не спира да ме впечатлява всеки път, когато пътувам по тия места. Не може да не сте го забелязали, ако сте били там. 

Това са крайпътните чешми, пейки, беседки и барбекюта, направени не от общините по европроекти и на принципа ‘да се усвоят едни пари’, а от местните хора, с техни лични средства и доброволен труд, и за общото благо. Затова и стоят, защото са лично дело, лична отговорност, личен обет - ако бяха правени през куп за грош с еврофинансиране, отдавна да ги е отвял вятъра или да са изпотрошени.

Повечето са построени от вярващите мюсюлмани, защото понятието ‘себап’ е крайъгълен камък в тяхната религиозна философия - да сториш добро дело, да съградиш нещо, което ще е полезно на хората и ще остане и след смъртта ти. Защото така откупваш греховете си пред Всевишния и пречистваш душата си.

Помните ли Йовковия Сали Яшар от ‚Песента на колелетата‘, майсторът на пеещи каруци, който така ги майстори тия каруци, че по песента им жената, която чака мъжа си, да познава, че той се връща вкъщи от дълъг път? 

Ей за такова приложно добротворчество става въпрос и тук. За "себап" – добро дело, благодеяние. (В речника срещу тая дума ще прочетете: Остар. Да, думата е турска и е остаряла, ама и това, което назовава, май също не е много актуално днес.)

Християните в Родопите също строят чешми, често в памет на загинали близки. Изглежда всички строят и никой не руши построенето. Поради една много проста причина - защото 

е грехота. 

Чешмите са безброй и са буквално на всяка крачка. Една с една не си приличат, защото всеки е вложил в тяхното изграждане своите си представи за естетика.

Да отпиеш студена водица, да си утолиш жаждата и да споменеш с добро хората, построили тая чешма. 

Да седнеш на пейките, да похапнеш каквото имаш, ако искаш и нещо да си сготвиш на огнището. 

Да се подслониш при дъжд и сняг или да отмориш на сянка в летен пек. 

Безценно!

Водата е безценен природен дар, тя е извор на живот и да направиш чешма е равносилно на свещенодействие. Все едно даряваш глътка живот. 

В Родопите традицията повелява да сториш добро на непознатия, да нахраниш гладния и да напоиш жадния. И гладен няма да останеш със сигурност, а още по-малко жаден в тоя прекрасен гостоприемен край, който е като оазис на доброто сред една агресивно настъпваща пустиня от злоба, неприязън и откровена злост и проклетия, където човек за човека е вълк, в каквато за съжаление се е превърнала по-голямата част от България. Но такива острови все още има на много места и те ще устоят. 

Добре е от време на време човек да обикаля из такива места като Родопите - да се върне към корените на човечността, към корените на нормалността. Към своята изначалност, така да се каже.

Защото, както гласи надписът на една от чешмите, животът е една изпита чаша, а чучурите все текат… 

„Съгради се тази чешма, защото камъкът е по-траен от нас, а водата вечна”.

Толкова сме дребни и краткотрайни, поне да оставим някаква следа. 

Не знам дали сте забелязали, но лошотията не оставя следа. 

Лошотията изтича като мръсна вода в канала.

След време човек помни само доброто.

Помни добрата вода, която е пил в горещ летен ден. 

Още от Иво:

Кучката на лейтенанта 

Снимката на Иво е от "Подковата" при язовир Кърджали, където меандрите на Арда правят обратен завой.

Автор: Траяна Кайракова

Ден първи

- Ало, мамо! От три часа висим в задръстване! Има катастрофа по магистралата!

По-късно вечерта

- Как е, майче? ( сякаш не знам пък аз, ама възпитана съм, нека да попитам)

- Голям лукс! Имам легло и ток! Няма да влизам в морето, знаеш, че не обичам, аз искам басейн! Познай тука има ли?!

Ден втори

- Тука се запознах с всички! Големи маймуни са, бееееееееееее! Ай, че нямам време!

По –късно вечерта

- Изгорял съм зверски! Заради тебе!

- Ааааа, да си се мазал.

- Мазах се! Ще умра, бе!

- Да те мисли леля ти Хари. ( Това е медицинското лице на лагера и, разбира, се голяма моя приятелка. Всичко е под контрол ☺)

- Тя вече ме мисли жената! Ако чакам на тебе...Ай, чао!

Ден трети

- Защо ме накара да дойда?! Ти си виновна! Винаги ми проваляш живота, винаги! Ходим до Созопол. Пеша! Пеша!

- Еми...летете, ако можете...

- Не ме дразни! Крака нямам! Ужасно е! Ужасно!

Ден четвърти

- Правихме си барбекю! Ама...пържолите паднаха в пясъка и не ги ядохме. Ай, отивам да играя карти!

Ден пети

- Знаеш ли какво си купих? А? Познай де!

- Мии...наргиле?

- Офффф, бееееееееее. Не, какво наргиле! От ония сокове, дето ти излиза дим от устата, като пиеш.

- Те не са ли скъпи?

- Скъпи са, ама си ги делнахме с един браток

- Всичко наред ли е?

- Наред е, какво очакваш?! Ай чао, че тръгваме!

Ден шести

- Мамооооооооооооо! Скачахме от едни скали!

- Каквооооооооооооооооооо?

- В моретооооооооооооооооо

- Ако умреш, ще те убия!

- Знам, беееееееееееее.

- Не, не знаеш! Ще те убия и ще те заровя по-плитко, че колкото пъти мина край тебе и се сетя, пак ще те изравям и пак ще те бия! Удар ще получа, чуваш ли!? Удар!

- Споко, бе! Пращам ти снимки.

- Ауууууу, много е красиво, майче!

- Красиво е, я! Нали аз съм там! Ай, бай!

- Чакааааааааааааааааай!

- Знам, знам – умната ще е!

Как оживях само аз си знам. За сведение, потърсете плаж“Германката“ в нета. Като видите и вие ще умрете, честно!

Ден седми

- Скъсах си джапанката!

- Няма лошо.

- Как няма, бе?! Даже не я скъсах аз. Някой я е обул, ма какво да го търся. И ся кво?

- Питай някого няма ли още едни джапанки.

- Бе, брат! Кой носи по два чифта на море?!

- Аз например...

- Евалата, брат! Направо ми се издигна в очите!

- Купи си от Созопол.

- А дотам с какво да ида?

- С маратонки, с какво?

- В тая жега?!!

- Ми ходи бос, ако искаш лети! Де да знам!

- Ма ти кога ли знаеш нещо! Айде, бай!

В това време ми звъни леля му Хари. Пуска жената ежедневна сводка, какво да прави ☺

- Ходихме на кино.

- Къде?

- В кафе“Куче и куче“.

- Кое, кое?

- „Куче и куче“, не ме ли чуваш?

- Ма какво е туй кафе бе, жена?

- За кино.

- И кучета ли има?

- Не, ама има коктейли.

- И какво гледахте?

- „Аржентина отвисоко“.

- Ахахахаха, демек само ти си гледала.

- Не и още две колежки.

- Хич ви няма! Що не пуснахте едно порно, целият лагер, че и къмпинг щяха да гледат!

- Стига се подиграва! Само дето не умрях!

- Що?

- Щото моят син не спря да се киска, че като посегнах с едно горнище да му отвъртя един, само дето не се убих. То да имало стъпало. Като се люснах, паднах си на тазобедрената кост и само дето не се счупих!

Така се смях, че корем ме заболя и зъб ми падна. Само медицинско лице може тъй образно да ти опише травмата си! Аз нито я знам де е тая кост, нито дали баш нея ще счупя, ако падна.

Ден осми

- Честит рожден ден, майка! Да си....

- Мерси, мерси! Я си разпери ръката.

- Що?

- Разпери ли?

- Да, какво?

- Ей такъв молец вчера влезе в стаята! Огромен! Три джапанки и два юмрука и не мре!

- Бе изяжте го! Нали все сте гладни!

- Бе, брааааааааааааааааат! Айде!

Ден девети

- Как сте, майче?

- В магазина сме.

- Що?

- За хляб, салам и лютеница.

- Нали има храна?

- Има, ама ако има качество, няма количество. Ако няма качество, има количество. Тъй че преживяваме на хляб и лютеница, споко.

- Ааааа, споко съм аз. От жега, глад и кир още никой не е умрял! Качество нямало! Де да не съм била аз на тоя лагер, знам каква е храната, супер си е! Лиготии не ми се слушат!

- Офффф, ай чао!

Ден десети

- Почвай да готвиш! До 3 часа се прибирам!

- Какво искаш?

- Всичкооооооооооооооооооо!

- Ок, прати ми локация, като стигнете Нова Загора.

Правя се и аз на умна, белки знам какво е локация, ама така е модно сега да се говори, нали? 

-  В града сме!

- Аз да не съм изтребител? Сега ще чакаш!

Прибирам го аз почернял и изгорял. Хвърля багажа и яде на умиране.

- Къде ти е четката за зъби?

- Ми забравих я.

- Е как изкара?

- Ми мих се с ръка и повечко дъвки, споко!

Бе оправно е хлапето, няма какво. Всеки ден в хранителния магазин, ама четка за зъби не му е била приоритет явно.

Само да ви кажа, че от всички тия разнопосочни настроения, няма как да разберете, че още от първия ден не е излизал от водата на морето, дето не го обича, и е командорил половината лагер. Щото...какво да ви кажа, тя, тая круша, не ражда ябълки. Все пак е мой син, няма какво да си кривя душата. Най-голямото ми постижение в тоя живот, с адски мъки и почти десетгодишни опити, е всекидневното обаждане по телефона. Минута-две, няма значение! Голяма борба е, откакто сме му дали телефон в ръцете. Щото, ако го питаш него, животът му мен не ме касае, за какво е нужно въобще да хаби скъпоценно време и най-вече едносрични думи, вадени с ченгел, че да ми се обажда, че и да ми се обяснява! Прибра се щастлив и доволен, като котарак, наял тайно млякото.

- Можех да изкарам още една смяна от 10 дни точно с тия пичове и мадами!

- Нима?

- Мдаааа!

Е това беше целта, смятам, поне моята. Защо са ти лукс и ол инклузив, сине? Хората, хората... те са всичко!

Траяна можете да следите на новата й страница във фейсбук - ето линк. А как прати сина си на лагер ви разказва в предишната си история - Да провалиш лятото на детето.

Автор: Надя Брайт

Овен

Тази седмица като че ли имате влияния върху всички важни аспекти на живота си, Овни. Първо да започнем с любовта. Още в понеделник планетата покровителка на това велико чувство – Венера влиза във Везни и вашия дом на връзките. Ако сте обвързани, ще имате възможност (даже ще ви се наложи) да уравновесите любовния си ритъм с този на партньора. Възможно е единият да бърза към някакви общи цели, другият да иска да го карате по-спокойно... Препоръчително е да поговорите по този въпрос и да се опитате взаимно да си угодите. Този период ще продължи до 10 септември, но не чакайте последния момент, а действайте още от сега.

Необвързаните също ще са повлияни от Венера. За щастие тази планета има свойството да ни прави по-привлекателни, когато реши, а в периода до 10 септември ще е решила точно това за вас. Така че – лъснете Овнешките рогца, пригладете руното и се пуснете сред света. Да ви видят потенциалните гаджета, а вие да си избирате. И като казах „избирате“ – възможно е да сте привлечени от хора, които не отговарят напълно на списъка ви с желани качества. Помислете много добре къде са възможни компромиси.

В четвъртък Уран започва да се върти ретроградно в дома ви на финансите. От сега до средата на януари обръщайте специално внимание на харчовете си, както и дали не хвърляте усилия  в непечеливши начинания. С внимание към детайла може да си спестите доста пари.

В неделя слънцето влиза в Дева и на дневен ред излиза грижата за здравето ви. Възпозвайте се от деня, за да си направите изпълнима програма за хранене, спорт и здравословен сън.

Телец

Вашата повелителка Венера влиза в Дева още в понеделник, Телци. Това означава, че спортът трябва да се превърне в приоритет. За вашия знак и без това е препоръчително ежедневно да се движите, за да не се заземите твърде много или пък да се отдадете на хедонизъм. Но сега ви се пише да обърнете особено внимание на активността. Тъй като Венера все пак е по забавленията, може да се възползвате от това и да не се хвърляте към стриктни и тежки режими, които често са и демотивиращи. Свалете си някое приложение с интересна спортна програма, което да следвате. Или пък си намерете партньор за упражнения. 

В четвъртък Уран се завърта ретроградно и това ви се отразява в посока да преосмислите какво правите за себе си в тоя живот. И по-специално - дали професионалните ви занимания ви носят удовлетворение и отразяват истинската ви същност? Уран ще е ретрограден почти шест месеца. Това е немалък период да помислите над тази не особенолека тема. Може би имате някакви идеи, които дремят във вас, но сте пленници на ежедневието и не ги осъществявате? В следващите шест месеца сложете професионалното удовлетворение като приоритет и вижте какво ще излезе като желания, планове и идеи.

Освен това в неделя пълнолунието в Уран дава газ на кариерното ви развитие. Може да се окаже, че сте забили нос в компютъра и работите ли, работите. Ще донесе резултат. Особено, ако работите над нещо, което сте започнали около новолунието на 23 юли.

Добрите новини са, че в сезона на Девата, който стартира в неделя, ще станете особено привлекателни. Необвързаните да ползват това на максимум и да се впускат в търсене. А обвързаните да не забравят да зарадват партньора с презаредените си чар и сексапил!

Близнаци

В понеделник лъстивата Венера влиза в Дева и ви превръща в ходеща съблазън, Близнаци! И то чак да 10 септември! Ще пръскате чар и сексапил, от където минете и нещо по-важно – много добре ще го осъзнавате и ще се наслаждавате на това. Има ли нужда да казвам на необвързаните какво да правят? Просто не оставяйте в тайна кого харесвате, ползвайте силата на Венера и нещата сами ще се подредят. Обвързаните да имат предвид, че партньорите им не могат да са постоянно на разположение за забавленията на Венера. Все пак, ако искате да си прекарвате по-интересно времето, не пестете усилия и организирайте няколко романтични изненади.

В четвъртък Уран става ретрограден и това се отразява на нещата, които носите в подсъзнанието си и дълбоко скритите у вас чувства и размисли. Предстои шест месечен период, в който ще имате възможност да се помирите със себе си или пък да извадите на яве потисканите си желания и да ги реализирате. Знам, че сте склонни да отхвърлите идеята, че изобщо имате някакви заровени чувства, но... да бъдем честни. Всеки има. И колкото повече ги признаваме и сме в мир с тях, толкова по-добре живеем. Може да се обърнете към коуч или терапевт в този период.

В неделя Слънцето влиза в Дева и вие ставате домошари за около месец напред. Не просто искате да си стоите вкъщи, а и да направите дома си истински оазис на уюта и спокойствието. Детокса от стари вещи и преподредбата на мебелите ще ви дойде добре. Опитайте се да прекарате възможно най-много време хоум офис. Така ще заредите енергията, от която имате нужда, Близнаци!

Рак

В понеделник Венера с нейната чувствена и естетична същност влиза в Дева и насочва вниманието ви към дома и домашния уют. Не че вие не сте си насочени натам по принцип... Но от сега до 10 септември има една особена аура върху дома, защото Венера го съчетава със забавленията. Ще намирате това, което търсите в домашните партита, гостуванията (при и от приятели). Спокойните и дълги разходки ще ви носят покой на ума и душата. И тъй като Венера е преди всичко планетата на любовта – ще бъдете два пъти по-щастливи и удовлетворени, ако има с кого да споделите тези преживявания.

В четвъртък Уран почва да се движи ретроградно и това влияе на вашата активност с технологиите, както и на общуването ви с групи хора. С две думи – социалните мрежи (и не само). До средата на януари ще си направите услуга, ако се заемете с подреждане на дигиталното си присъствие. Осъвременете паролите си, изчистете и подредете файловете, погледнете какво се вижда в интернет за вас. Ако работите нещо, което може да се подсили с активност в интернет – не се колебайте да положите усилия в тази посока. И... поразчистете контактите в социалните мрежи. Може би не всички, които са свързани с вас, наистина трябва да бъдат там.

В неделя влизаме в сезона на Девата и това ви прави особено контактни на местно ниво. Ще можете да развиете интересни контакти с хората, които живеят около вас и по една или друга причина споделяте сходни интереси. Насладете се на този период, ще бъде обогатяващо.

Ако около 23 юли сте се запознали с някой специален или пък сте започнали интимно отношения тогава, твърде възможно е този човек никак да не е дошъл случайно в живота ви. Това ще ви стане особено ясно на пълнолунието във Водолей в неделя. Определено тази връзка няма да е без значение за живота ви, Раци!

Лъв

От понеделник до 10 септември Венера влиза в Дева и започва да управлява вашия дом на социалните кръгове. Ще трептите на вълна събирания, партита, общуване и свързване. Няма лошо, то си ви е едно от любимите неща. Въпросът е (както винаги) какво да извлечете от тези преживявания. Според Венера трябва да извлечете както наслада, така и енергията на споделените преживявания и нови познания, събрани чрез общуване. Обвързаните все пак да внимават и да не пренебрегват партньорите си докато трае този Гетсби период.

В четвъртък Уран започва да се върти ретроградно и ще продължи да го прави до към средата на януари. Това е времето Лъвовете да си дадат малко почивка (поне със забавяне на темпото) и да направят равносметка на професионалния си път. Периодът е подходящ да приоритизирате какво искате, какво е важно и какви са амбициите ви и да промените плана си, ако е нужно. 

Също – ретроградният Уран ще ви помогне да балансирате по-добре работата и личния си живот. Обаче трябва да го поискате. Защото е възможно нарочно да не балансирате и да се криете в работата си. Не сте малки – знаете, че това до нищо добро не води. Възползвайте се от възможнността да оправите нещата.

Тези инициативи ще бъдат особено подпомогнати от сезона на Девата, който започва в неделя. Тя насочва фокуса ви към парите и кариерата и почти ви заставя да правите конкретни стратегически планове в тази посока.

В неделя е препоръчително да прекарате времето си с партньора, защото настроението ви (повлияно от пълнолунието във Водолей) ще е особено любовно, но и много превъзбудено. С други думи – не се знае какво ще стане, ако излезете на свободен ход сред хората, Лъвове...

Дева

В понеделник Венера влиза в Дева и особено много засилва желанието ви за естетика и лукс. Това е малко опасно за портмонето ви, защото ще сте склонни да харчите повече от обикновено. Да, определено ще харчите за хубави неща – но наистина ли имате нужда от тях? За да се предпазите от финансова криза – опитайте се да канализирате поривите си за естетика към нематериалното. В крайна сметка – най-важните неща в живота не са неща, нали така? Събития свързани с изкуство ще са много зареждащи за вас от сега до 10 септември.

В четвъртък Уран се завърта ретроградно и ще продължи да го прави до средата на януари. Това ви се отразява на преден план излизат експериментаторските ви черти. Защото, въпреки (невярното) клише, че Девата е скучна, планетите не мислят точно така. Вие сте свързващ знак и над вас властва царят на комуникацията – Меркурий. Няма как да сте скучни - Бийонсе и Фреди Меркюри го доказват. Обаче в периода на ретрограден Уран ще сте малко повече от нескучни и е добре да имате едно наум, за да се предпазите от самите себе си. Просто не се хвърляйте веднага в приключенията само защото изглеждат забавни, а помислете какво ще ви струват. Също – не рискувайте с лека ръка вече изградени модели, само за да пробвате нещо ново. В общи линии – разумно забавление трябва да е вашата игра.

В неделя влизаме в личния сезон на Девите и времето става много подходящо за преоценка на уроците от последната година и поставяне на цели за следващата. Просто не забравяйте, че животът ви е даден за самите вас и направете така, че целите ви да са във ваша полза.

Везни

В понеделник Венера влиза в Дева и ви прави особено харизматични, Везни. Това ще продължи до 10 септември и на ваше място бих се възползвала доста сериозно от този чаровен период. Вроденото ви лидерство в работата ще бъде още по-въздействащо. Така че – ако имате някакви планове, периодът е добър да пристъпите към изпълнението им. 

В четвъртък Уран се завърта ретроградно и това се отразява на вашите сектори на (внимание!) – тайни, еротика,  мистика, подсъзнание. В следващите шест месеца ще бъдете привлечени от страстни връзки, може би малко опасни приключения и не за първи път – от философски размисли за смисъла на живота. Добре е да внимавате романтичната ви натура да не се опари на някой подклаждан от страстта огън в този период. Също – имайте предвид, че животът е динамична система и някои прозрения за него работят само в периода, в който са направени. Особено по време на ретрограден Уран. Казано накратко – забавлявайте се, но внимавайте колко надълбоко се гмуркате в страстите и колко силно горят те. В крайна сметка – по-скоро съм спокойна за вас, защото кой по-добре може да балансира?

В неделя пълнолунието във Водолей ви отваря много добра възможност да стартирате своя нова идея или проект. Особено, ако сте ги подготвяли на новолунието на 23 юли. Вниманието ще е насочено към вас, каквото и да искате да кажете. Затова – защо пък да не кажете нещо, от което ще спечелите?

В неделя влизаме и в Дева – това е предпоследната глава от книгата на изминалата ви година, Везни. Подгответе се да затворите внимателно недовършение неща и да погледнете напред към мечтите си за следващата година.

Скорпион

В понеделник Венера влиза в Дева и това някак ви отваря към близките ви. Имам предвид – нали всички знаем колко добре охранявате вътрешния си свят и как не обичате да споделяте съкровени мисли? Това понякога прави живота по-лесен за всички, но общо погледнато доста затруднява хората да се сближават с вас. Сега, под влиянието нна Венера, някои от стените ще паднат и ще бъдете по-открити и готови за свързване. Това ще продължи до 10 септември. Надявам се добре да се възползвате от периода, защото и вие имате нужда от такова интимно общуване (чат-пат).

В четвъртък Уран започва да се върти ретроградно и ще го прави в следващите шест месеца. За Скорпионите това означава, че връзките им малко ще ги поизнервят. Възможно е нещата да не вървят точно както ги искате или както сте очаквали, че вървят. Партньорите може да правят неочаквани за вас неща или да не се държат по начина, който смятате, че е редно. А за необвързаните ще бъде по-трудно да разбират сигналите и като че ли също ще се изнервят на непостоянството на другите. Спокойно, това е наистина просто период. Ще мине и след него ще останат само най-сериозните в живота ви. Ако нещо ви бяга – не се вкопчвайте в него, ако си е ваше – ще се върне.

В неделя влизаме в сезона на Девата и това особено силно влияе на работата ви в екип. Повтарям – екип. Дръжте се по-малко като шеф или соло играч и повече търсете взаимодействието в работата. Това за вас сега е печелившата формула не само за успех, но и за професионално израстване, Скорпиони!

Стрелец

В понеделник Венера влиза в Дева и до 10 септември ви дарява с особена харизма. Не че по принцип не сте си много харизматични, Стрелци... Просто сега харизмата ви става много силна и работи във ваша полза (защото да си признаем, че често хвърляте чар, но не знаете как да го канализирате). Може да ползвате привлекателната си аура в работата и особено, ако става дума за технологични проекти. Сега е моментът да събирате съмишленици и да убеждавате инвеститори в светлото бъдеще, което ще им предоставите.

В четвъртък Уран се завърта ретроградно и за Стрелците това означава шест месеца да се фокусират над темата за здравето си. Създайте си холистична програма за здравословен живот и нека да не бъде много тежка. Не забравяйте, че трябва да е вдъхновена от грижата за вас, а не от някакви нереални амбиции. Ако подходите с любов и разум към това начинание, възможно е след шест месеца да видите един обновен и по-свеж Стрелец в огледалото.

През уикенда пълнолунието във Водолей ви кара да обърнете внимание на хората около вас. Във всеки аспект от живота е възможно да срещнете сродна душа или партньор. Огледайте се добре - дали не ви се иска да започнете съвместна инициатива с някой от обкръжението ви.

В неделя влизаме също така в сезона на Дева и това налива гориво в дома на кариерата ви. Смело напред, Стрелци! Нещата, които искате започват да изглеждат все по-постижими. Вие само трябва да поработите яко над тях. А това е нещо, което много добре умеете, нали? Само не забравяйте да планирате и да обяснявате на екипа си какво се очаква. Знам, знам... Винаги мислите, че няма време за обяснения. И все пак – послушайте планетите.

Козирог

В понеделник Венера влиза в Дева и придава на Козирозите едно много приятно очарование... в работен план. Не е толкова зле, предвид на това как се наиграхте предните седмици, нали? Е, от сега до 10 септември ще излъчвате притегателна сила за колегите си. Срешете перчема и започвайте да увличате съмишленици за каузите си и работни пчелички за проектите. Сигурна съм, че като истински Козирози не сте останали без планове и има към какво да се стремите...

В четвъртък Уран става ретрограден и това се отразява на вашия знак в дома на славата, популярността и общественото одобрение. Отразява се с положителен знак, но от вас зависи какво от себе си ще покажете на света. А също и по какъв начин. Забравете за малко вроденият си стремеж към уединение и се покажете на света. Ще ви се отплати в приятелства и подкрепа. А всеки има нужда от това.

В неделя пълнолунието във Водолей ви дава знак да похарчите малко от изкараните си с труд пари и да си зарадвате душата. И като казвам „малко“, имам предвид, че всъщност Водолея ще ви подтикне към доста гъзарски покупки. Да се похвалите после!

В неделя влизаме и в сезона на Девата и за вас това означава, че се отваряте към пътуване, образование и духовно обогатяване. Обърнете внимание на тези си нужди и планирайте нещо за следващия месец в тази посока.

Водолей

От понеделник влизането на Венера в Дева прави и без това отворения ви към новости и романтичен знак още по-разкрепостен по отношение на връзките. Възможно е да преосмислите модела на връзка, на който държите, защото съдбата ще ви изненада с нещо ново. За вас не е невъзможно да влезете в нов режим – все пак сте доста гъвкави и широко скроени. От сега до 10 септември ще имате постоянни знаци от планетите, че нещо трябва да се промени в такава посока. Не необвързаните ще им се предоставят изненадващи възможности и само от тях зависи, дали ще се хвърлят в непознатото и интересното или ще останат консервативни (бих се хванаала на бас за първия вариант).

В четвъртък Уран става ретрограден и това носи някои неочаквани промени в дома, семейството и близкото ви обкръжение. Възможно е промените да бъдат дори драматични за вас. По принцип давате вид, че не сте много по обвързването и дълбоките чувства, а по-скоро обичате приятните емоции и романтиката. Но вашите сърца умеят да се свързват в дълбочина и да обичат силно. Затова, може би този период няма да е особено лесен за вас. Това, което можете да направите е да разчитате на откровеността си и да се опитате да разкривате ясно чувствата си пред близките. Както и да отстоявате границите си. Не забравяйте това – важно е да се заявите.

В неделя пълнолунието във вашия знак осветява много ясно пътищата, които искате да поемете. Отворете съзнанието си за тази информация и се доверете на себе си, когато става дума за собственото ви бъдеще. 

Влизаме в сезона на Девата в неделя и в следващите четири седмици от вас ще се иска да решите всички ситуации, които сте оставили колебаещи се в живота ви. Слагайте шапката на отговорен и решителен възрастен и действайте, Водолеи!

Риби

Риби... От понеделник до 10 септември ставате нещо като секс машини... Исках да го кажа по-деликатно, но няма как. Просто Венера влиза в Дева и напълва главата ви само с мисли за флиртове, еротика и съблазън. Надявам се да успеете да го канализирате правилно, защото не ми се мисли иначе колко удавника ще оставите по пътя си... Разчитам и на вродената ви супер силна интуиция, за да не се забъркате в нещо опасно, все пак.

В четвъртък Уран се завърта ретроградно и за Рибите това идва с шест месечен период на преосмисляне на връзките. Не говорим за някакви супер драматични промени (и замени). Говорим за здравословна равносметка, която да ви помогне да заздравите доброто и да се отървете или да намалите лошото. Ще бъде освежаващо за вас да преподредите отношенията си с хората така, както можете да преподреждате дома си и да го правите още по-уютен. Само не забравяйте в този процес да гледате реално и обективно на случващото се.

В неделя ще имате много силен инсайт кой наистина трябва да е в живота ви и кой се е наместил случайно там. Това се дължи на пълнолунието във Водолей, което осветява като с прожектор хората в живота ви. Не пренебрегевайте тези прозрения – позлвайте ги за периода на ретрограден Уран.

В неделя влизаме и в сезона на Дева и за вас това означава едномесечно преосмисляне на най-важната ви партньорска връзка. Ако сте необвързани – преминете отново през списъка си с желания и списъка на това, което сте склонни да дадете. Ако сте обвързани – погледнете с трезви очи дали и двамата в партньорството получавате нужното и вървите ли в обща посока.

Изобщо – голямо мислене за хора и партньори предстои, Риби! И всичко това, докато правите очарователния секс, който ви се върти в главата... 

Надя се занимава с психология, пилатес и стендъп комедия сериозно, а астрологията й е само за забавление. Както би казал любимият ѝ сър Пратчет – имала е един свой съпруг и няма да броим колко чужди. Чете и говори безспирно, което, естествено, прераства в писане. Ако искате да ви разсмее, следвайте я в тик-ток, фейсбук, инстаграм, само не и в живота, защото е опасна за живота. Първата ѝ книга вече е налице и може да се поръча тук! И не, тя не е за астрология, макар че има и зодии в нея. 

Вече можете да я откриете и в книжарниците, на полицата с бестселъри :). Нека и скептичните се уверят в това, което ние отдавна си знаем. Надя може да пише не само хороскопи :)

Автор: Неда Дойчинова
 
Днес срещнах две жени, напълно случайно, напълно непознати. Които ми напомниха, че има един универсален език, за който не е нужно да си учил. За който не е задължително да познаваш нито правописа, нито граматическите му правила - езикът на човещината.
На море сме, в Гърция. В малко селце, а къщата, в която сме отседнали е на самия бряг в малко заливче. Току пред терасата ни е симпатично плажче, с десетина чадъра. Понякога ползваме някой от тях, друг път слизаме без никакъв багаж, къпем се в морето и се прибираме.
Днес с децата се поуспахме, слязохме на плажа след 10.30 ч, ествествено нямаше как да има свободен чадър. Метнах кърпата на пясъка, събрахме на купчинка всички джапанки и оставих плажната чанта на пясъка. И директно с децата в морето. По някое време (с потапянето морето разбирам какво точно значи да те обземе безвремие) децата решиха, че искат да се гмуркат, т.е. трябват им очила и разни други принадлежности. Излизайки от водата, започнах да се оглеждам между чадърите – не виждах нито кърпата, нито чантата. Признавам, че за толкова години откак ходим на море тук, за пръв път ми мина мисълта – „ето, за това казват хората, че багаж не се оставя така безнадзорно“. Започнах набързо да прехвърлям имаше ли нещо ценно в чантата, когато усетих, че до мен се доближава млада жена и нещо ми говори. „Сори“ - казах, не разбирам бъкел гръцки. Жената се усмихна и къде с жестове, къде с английски думи обясни – те си тръгвали от плажа, а тя видяла, че сме с деца и решила, че ще имаме нужда от чадъра, който те ще освободят. Преместила ни беше целия багаж, опънала кърпата ни на сянка, дори и джапанките ни беше прибрала под чадъра. И цялото й семейство стоеше облечено под чадъра и ни чакаше да излезем от водата, за да ни покажат къде ни е багажът. Толкова умилена не помня от кога не съм се чувствала. Да, не ни беше наистина важно да ползваме чадър, но жестът на тези непознати хора наля такава топлина в душата ми...
В късния следобед времето се развали. Стояхме на терасата с децата и гледахме ентусиастите, които стояха на плажа въпреки започващия дъжд, повечето бяха в морето. Задуха силен вятър, повечето хора започнаха да се разотиват. Разхвърчаха се чадъри, вятърът метна няколко стола в морето. Започна да вали и градушка, за момент стана дори малко страшничко. Прибрахме се вътре. „Мамо, тук има някакви хора“ – извика големият ми син, гледайки през прозореца към малкото ни вътрешно дворче, където е паркирана колата. Надникнахме всички. До колата се бяха сгушили млада жена с три деца, едното от които бебе, на не-повече от година. Бурята навън беше в разгара си – вятър, дъжд, градушка. Сигурна съм, че всички си мислехме едно и също в този момент. Пръв на глас го изрече малкият ми син – „Да ги приютим, моля ви!“. Отворихме входната врата и ги извикахме. Влязоха – освен мокри, децата бяха треперещи и уплашени. Стана ясно, че не можем да си общуваме вербално (жената говореше само немски). Но пък и всички разбрахме, че това не е толкова важно. Не беше нужно да говорим един език, за да разберат, че ги каним да влязат. Не беше нужно да говорим на един език, за да разберем, че имат нужда от по една суха кърпа...
И двете случки завършиха с една дума - „тенкю“. И сърдечни широки усмивки, които казват много повече от цели изречения.
С нито едната от двете жени не се запознахме. С нито едната не си разменихме телефонните номера, не станахме приятелки във фейсбук. Но ще помня дълго и двете случки. И ще напомям често на децата за тях. Защото за да проявиш човещина наистина не е важно колко езика говориш...
 
Заглавието дойде от коментара на една мъдра жена под тази история, която Неда сподели в групата ни. Снимката от плажа в Палио е на авторката Неда Дойчинова. Още нейни истории може да прочетете тук:
 
 

Автор: Боряна Конова, психолог

Животът на съвременния човек е ръководен от много и различни правила. Да спрем на червен светофар и да изчакаме да светне зелено е важно правило, за да запазим живота и здравето си. Да изчакаме реда си на дълга опашка, дори когато закъсняваме също е неписано правило, свързано със социалните норми на обществото, в което живеем. Скоростта, с която шофираме, спирането на пешеходна пътека и много други примери, показват, че за да живеем в един нормален и сигурен свят – спазването на правилата е от огромно значение.

Децата и правилата

Различните срещи с деца ясно ме насочиха към най-важното правило, което всяко дете следва да приеме за себе си. То би могло да се формулира така: „Аз имам собствено тяло, с което разполагам и то принадлежи само на мен. Мога да го споделям с някого, ако това ми е приятно: да седя в скута на баба, да прегръщам малкото си братче, да се гушкам в мама. Но понякога не искам да споделям моето тяло: ако някой ме гъделичка, по начин, по който не ми харесва, ако ме наранява или целува, а аз не искам – не съм длъжен да споделям тялото си. Никой няма право да наранява тялото ми, и аз нямам право да наранявам тялото на друг.“ Ето това разбиране и възприемане на тялото на детето като неприкосновено, би понижило до голяма степен агресията между децата и би повишило значително уважението помежду им. Често пъти, когато деца в по-ранна възраст се бият, то е достатъчно само да бъдат разделени и да бъдат идентифицирани телата им като на две отделни човешки същества, с простото правило, че никой няма право да докосва по груб начин тялото на другия.

Към третата година децата стават по-социални и това изисква някои жертви и способност за въздържание - да не отнемаш чуждата играчка, да споделиш своята, да изчакаш реда си на люлката и др. Постепенно за малкият човек става ясно, че не винаги може да се държи така, както иска. Някои родители изпитват притеснение да бъдат категорични и постоянни в правилата, които налагат, с разбирането, че така могат да накърнят личността на детето или да потушат любопитството му към света. Обикновено на децата трудно се отказва, правилото днес е едно – а утре друго, правят се много компромиси, а желанието на детето за удоволствие често се удовлетворява на мига. В други случаи родителите имат свръх-строго и забраняващо отношение и понякога това взема превес над добрите моменти заедно. Такива родители често са изнервени, прибягват до физическо и вербално насилие и сякаш губят радостта от това да си родител. Те възпитават децата си чрез строг контрол, страх, принуда, но едно такова дете, пораствайки, ще търси винаги контрола от външна позиция – а не вътре в себе си.

Златната среда“ или как да поставяме правилата ясно?

Във всяко семейство, „златната среда“ бива разбрана по различен начин и е невъзможно да се сложат всички семейства под общ знаменател. Може да се каже със сигурност, че общото между тях е, желанието им децата им да растат щастливи, успешни, с добър личен и професионален живот и най-вече здрави. Отглеждайки детето си с любов, внимание, разбиране, уважение, ние ще му осигурим спокойствието, необходимо на неговата нервна система, да изгради базово доверие в заобикалящият го свят. Правилата, в които убеждаваме децата си обаче, не биха имали никаква стойност, ако личният ни пример се разминава с казаното от нас. Няма как да възпитаме детето си да е сдържано, търпеливо, състрадателно и добронамерено, ако ние самите не сме такива. Родителството е сложен процес, в който развитието и промяната е добре да прогресира в двете реципрочни посоки. Светът, в който живеем, е сложен, забързан натоварен и родителите, прибирайки се от работа, е нормално имат нужда от почивка и време за себе си. Но колкото и изморени да сме, е важно, дори за 30 минути на ден да подарим на детето си качествено общуване. Да „слезем“ на неговото ниво – да разберем какво го вълнува, какво му се прави и на базата на тази добра връзка по между ни, да развиваме представите му за това кое е добро и кое лошо, кое е правилно и кое води до неприятни последици.

Добрата връзка с децата ни е в основата на това да бъдем по-лесно чути и разбрани от самите тях, а оттам и по-лесно да възприемат нашите убеждения и възгледи за правилно поведение.

И тук стигаме до самоконтрола…

Бихме искали детето ни в утрешният ден, когато не сме до него да спазва правилата, да помни и следва добрите ни съвети и примери, да има безопасно и успешно поведение, но това да се дължи на него, а не на външни фактори и контрол.

Самоконтролът като способност освен спазването на правилата, включва и умението да изчакаш и да имаш търпението да отложиш удоволствието за по-късен момент. Да умееш да пренасочиш желанието си в друга посока, да отместиш фокуса си от едно към друго действие.

Тази способност се заражда още в ранното детство и трябва да става все по-устойчива с порастването, като за това е необходимо едно нормално, уважително и на моменти рестриктивно поведение от страна на родителите.

Затова отлагането на удоволствията е от ключово значение. Ако детето иска бонбони преди вечеря, трябва да изчака първо да се нахрани с основното. Ако иска на всяка цена, прибирайки се от училище да вземе телефона или да гледа телевизия, то може да се създаде ритуал, в който първо се мият ръцете, после се сменят дрехите с чисти, и след 5 или 10 минути свободно време, да дойде реда на така любимото занимание за детето. Когато детето е много превъзбудено, няма търпение и според него трябва сега, веднага да му дадем нещо, е достатъчно просто да кажем: „Добре, броим до 10 и го взимаш.“, което се явява вид „пауза“, малка „почивка“ между желанието и удовлетворението.

Детският растеж и развитие са непрекъснати процеси и бързо идва денят, в който ние вече няма да сме всичко за тях. Ще започнат много повече да се вълнуват от приятелите си, а средата им става водещ фактор за поведението им. Но е сигурно, че нашето лично отношение към правилата, до голяма степен се интегрира в децата ни и рано или късно става тяхно собствено. Ако ние като родители, имаме добър самоконтрол и спокойно приемаме предизвикателствата на живота, благоприятстваме развитието на това качество и в потомците си.

Още от Боряна: Защо са важни думите, които достигат до децата ни

Автор: Надя Брайт

Овен

В понеделник планетата на любовта Венера застава в опозиция на Нептун – повелителят на интуицията, подсъзнанието и мечтите. Тоест, седмицата стартира с много въпроси, които да си зададете, Овни. Дали отдавате достатъчно важност на любовта в живота си? Дали се разкривате достатъчно пред партньора си, за да се свържете с него? Дали се вглеждате повече в дребни детайли, отколкото в цялата картина? Тези, както и някои други съмнения може да прекосят съзнанието ви още в началото на седмицата. Хубавото на тази опозиция е, че не само ще ди задавате въпроси, но ще се появят и някои отговори. Просто имайте предвид, че те няма да са директни и надписани с етикет, а ще трябва сами да си ги разгадавате.

Тази опозиция на планетите ви се отразява и в делови аспект. Ще чувствате затруднено общуването с колегите и донякъде вдъхновението ви за решаване на проблеми (и създаване на нови) ще бъде „затапено“. Тези трудности ще преодолеете, ако не се затваряте в себе си, а търсите активна комуникация с хората от екипа си. Решенията и новите идеи ще дойдат по-скоро от брейнсторминг сесии, а отколкото от вас самите. 

След това в сряда Меркурий ще влезе в Дева и вашият дом на анализи и рутина. От този ден до 30 август ще бъдете особено продуктивни и ще изпълнявате всичко, което сте начертали като план пред себе си. Като истински овенски машини! 

Телец

В понеделник Венера и Нептун застават в опозиция един на друг и това просто няма как да ви повлияе. Защо ли? Защото Венера е планета на изобилието и хедонистичните наслади, а Нептун е повелител на подсъзнанието, мечтанията и нещата, които са на границата на реалността и отвъд нея. Накратко – може да ви се прииска да си поживеете малко – да си хапнете, да си пийнете и да ви е весело. Не че има нещо лошо в това, просто се чувствам длъжна да ви предупредя, че границите на преценката ви ще са малко размити заради Нептун.

Още едно влияние на Нептун, за което е добре да внимавате е, че прави нещата да изглеждат по-розови, отколкото са. Така че – в началото на седмицата внимавайте с нови познати, нови предложения и изобщо всичко, което трябва тепърва да преценявайте. Не се подавайте на ентусиазъм поне до средата на седмицата. 

И като казах средата на седмицата – в сряда пък Венера се заиграва с Плутон и ви посипва с магичния прах на съблазнителите. Използвайте този бонус, който планетите добавят към чара ви, независимо дали сте обвързани или не. Желанието ви за забавления, съчетано с притегателна аура, ще отвори пред вас доста възможности за създаване на хубави спомени (така по-деликатно да се изразя).

И това не е всичко – в сряда Меркурий влиза в Дева и вашия дом на вдъхновението. До 30 август ще създавате, творите и претворявате с особена енергия и радост. Лично аз нямам търпение да видя какво ще излезе от вдъхновението на съзидателният ви знак, Телци!

Близнаци

В понеделник е време да направите това, което правите най-добре, Близнаци – да се социализирате и да общувате. Много важно за работата ви е да осъществите правилните контакти и да направите добро впечатление. Тази задача ви я дава Венера, която влиза в опозиция с мечтателния Нептун точно в дома на професията ви. И именно за да не загубите от този сблъсък, а да извлечете максимума, се налага да не оставяте нещата на собствен ход. Появете се в средите, в които искате да ви знаят с добро и отпуснете чара си на свобода. Резултатите от това не се очакват още в същия ден, но ще сте посяли семената в правилното време.

Това ще ви подготви за сряда, когато отново Венера изиграва роля, но този път в среща с Плутон. Плутон е трансформатор и взаимодействието му със щедрата Венера прави дните около сряда нещо като съдбоносни за вас. Не подценявайте нито една среща или предложение и не се отнасяйте лековато към нито един разговор. Не мога да гарантирам, че ще настъпи някакво животопроменящо събитие, но със сигурност знам, че има възможности за такова. Затова – отваряйте си очите и ушите, подбирайте си думите и нека се надяваме на най-доброто!

Освен това, в сряда Меркурий влиза в Дева до 30 август и това озарява Близнаците с чудесни идеи за трансформация и подобряване на дома. За обвързаните е препоръчително да съгласувате новите си идеи с половинките. Може да се окаже, че искате твърде радикални промени и ще е по-добре да действате дипломатично.

Рак

В понеделник сте раздвоени между копнежа по нови места и далечни пътувания и фундаменталната си любов към дома и познатото, Раци. Това се случва, защото любовната и изобилна Венера застава в опозиция на мечтателния и непрактичен Нептун и започва да ви тегли към непознати земи. Интересни са тези моменти и по принцип не е лошо да ги улавяте, когато се случват, защото може да ви донесат нови приключения. Ако по някакви причини не можете сега да организирате далечно пътуване, огледайте си какво ново и различно преживяване може да си устроите и без да сменяте локацията. Нептун разбужда фантазиите и нищо чудно да си самоподарите незабравими спомени.

В сряда ставате особено привлекателни за съвместни дейности и колаборации. Възможно е да получите неочаквани предложения за съвместна работа. По всяка вероятност ще си струва да ги обмислите, защото няма да са лишени от ползи за вас. 

Освен привлекателни за сътрудничество, в сряда Венера и Нептун ви правят особено съблазнителни за флирт и може би любов. Насладете се на това, не бързайте по Рачешки да обмисляте кой е подходящ за връзка и кой – не. Поиграйте си малко с тази емоция. За обвързаните седмицата е подходяща да организират съвместно забавление с половинката.

Също в сряда Меркурий влиза в Дева и за вас това е много благоприятно положение на планетата, да започнете да се изразявате в личен и работен план. Едновременно ще имате възможност да изясните какво чувствате по въпроси, които досега сте таяли в себе си, както и да оформите работните си идеи по най-разбирамия начин. С две думи – пълен напред, Раци!

Лъв

Започвам с едно важно предупреждение. В понеделник щедрата Венера се изгубва в мъглите на мечтателния Нептун и за съжаление това се случва във вашия дом на финансите. Поне 24 часа се въздържайте от разходи, които са извън рутината ви досега. Големи покупки, инвестиции в нови неща – възможно е твърде лесно да се решите на такива стъпки, а да не виждате ясно всички детайли. Затова в понеделник, вторник и сряда ви препоръчвам да пипате кредитните карти само при осъзната необходимост.

В сряда, отново под влиянието на Венера, но този път в среща с Плутон, ще е добре да се погрижите за себе си. Имам предвид в здравословен план. Нека шампанското в чашата се превърне в прясно изстискан плодов сок. И нека будният ви ум получи дозата сън, която му е нужна, за да презареди.

От сряда до 20 август Меркурий влиза в Дева и за вас това е благоприятен период, за да поработите над финансовото си състояние. Определено ще се нуждаете от план, обаче. Девата няма да гледа благосклонно на нищо, което не е надлежно подредено. Обаче ако го направите по нейния начин – с план, цели и последователни действия, имате всички шансове да завършите месеца с повече пари, отколкото сте започнали. Ползвайте лъвската си харизма и се доверете на силата на Меркурий – общуването. Така ще привлечете правилните хора към осъществяване на идеите си или ще позовлите до вас да достигнат новините за подходящите проекти за инвестиране.

Дева

Понеделник ще е малко странен ден за вас, Деви. Следствие на опозиция между фриволната Венера и размиващият границите Нептун, ще имате малко неясна преценка за нещата от живота. Поставете си за цел през този ден да не реагирате радикално и да не си правите окончателни изводи. Наистина Нептун ще ви подвежда много, дори когато ви се струва, че нямате съмнения за нещо... на ваше място аз не бих разчитала на това. Просто прекарайте този ден без да влизате във филми, колкото и реални да ви изглеждат те.

Отново Венера ще играе роля. Този път в сряда и този път в среща с Плутон. Срещата им ще насочи прожектор към вас, ще ви освети (както и нещата, които правите) и ще привлече вниманието на околните. Вниманието може да се изразява в предложение за работа или съвместна дейност. Естествено, че няма как упоритият ви труд да остане незабелязан и ето, че Венера и Плутон правят така, че всички да разберат.

Още по-интересно и силно влияние имате отново в сряда и ще продължи до 30 август. Вашата управляваща планета Меркурий влиза не къде да е, а именно във вашия знак. Това умножава талантите и способностите ви (или поне тяхната видимост), инжектира ви със самоувереност и, естествено, ви прави по-привлекателни в любовта. Какво да ви кажа друго, освен да се възползвате на максимум от този период и да се насочите към изпълняване на всичките си планове и мечти, Деви? Август месец е ваш от тук нататък – вземете си всичко от него!

Везни

Мечтателните ви души ще бъдат особено мечтателни в понеделник. Венера и Нептун са в опозиция, а това прави всички любовни сигнали трудни за преценяване и понякога дори измамни. Неслучайно ви го казвам, Везни. В понеделник не се подавайте на романтичните си представи, не позволявайте розовият воал, с който имате навика да покривате връзките си, да замъгли съзнанието ви. Просто не взимайте важни решения в личен план в понеделник, колкото и да ви се иска. Защото много ще ви се иска. И Венера, и Нептун ви дърпат много силно и вие просто сте на крачка да повярвате, че дребните неща са „знаци“ и че ви се случва нещо съдбовно.

Но стига предупреждения. Нека да видим какво се случва в сряда, когато отново Венера си играе, но този път с Плутон. Имате много добри аспекти за интересни занимания сред природата или събирания с много хора. Фестивали и подобни събития са много „да“ в този ден – ще вземете от там каквото ви е нужно. Междувременно – флиртаджийската ви натура ще е много желаеща да се покаже и изяви. Лошо няма. Просто имайте едно наум, ако сте обвързани или пък ако нямате интерес към някого и може да го подведете. Игрите с огъня едва ли ще се разминат лесно.

От сряда до 30 август Меркурий влиза в Дева и това за вас носи две основни влияния. Възможно е да провидите най-добрите идеи за реализация, докато просто разговаряте с колегите си и да поставите интересно ново начало. Внимавайте обаче за съня си в този период – може да има нарушения в него. Обаче пък неспокойният сън води до интересни сънища. Направете си дневник и си ги записвайте. Може да излезе нещо интересно за себепознание от там.

Скорпион

В понеделник най-големите мечтатели Венера и Плутон застават в опозиция и започват здраво да хвърлят розов прах в очите ви, Скорпиони. Романтичните ви пориви сега изглеждат изпълними, губите представа за граници и пречки и като цяло – почвате да стъпвате по облаците. Облаците обаче не са естествения хабитат за един Скорпион и на ваше място бих си ударила лека спирачка. Това, че определени граници ще ви се сторят лесни за преминаване, може да бъде малко опасно. Просто в момента не сте достатъчно фокусирани и не мислите за последствията. Затова помислете върху следния план за оцеляване в понеделник – мечтите и фантазиите ви са чудесни, може да им се отдадете, ако ви харесва, но решенията отложете с няколко дни.

От сряда започват влияния в посока свързване с хора от не най-близкото ви обкръжение и социални контакти, които ще се окажат благоприятни за вас. Отново Венера, но този път в среща с Плутон ще направи така, че хора от по-широкия ви кръг на познанства да поискат да се сближат с вас и много важно – да допринесат по някакъв начин в живота ви.

Отново в сряда, Меркурий влиза в Дева и ще стои там до 30 август. Подобно силно влияние за колаборации и съвместна работа не сте имали от близо две години. Определено ползвайте този период за да запълните пъзела на проектите си с правилните хора. Ще имате такава харизма, че трудно някой ще ви откаже да работи с вас. И не забравяйте да отделяте внимание и на предложенията, които получавате. От там също може да излезе нещо интересно до края на месеца.

Стрелец

В понеделник ставате малко нервнички, Стрелци. Венера и Плутон са в опозиция и това малко замъглява преценката ви за реакциите на околните. Определено, както винаги, не искате да ви казват какво да правите. От друга страна обаче искате да усетите грижа към себе си. Много е трудно някой да угоди на това желание, защото съгласете се – то е доста неясно. Затова не бързайте да обвинявате другите за бързата смяна на настроенията си. В този ден не си правете изводи кой колко държи на вас и на кого можете да разчитате или не. Просто изчакайте Венера и Плутон да спрат да си противоречат и погледите ни да се прояснят.

В сряда отново Венера се проявява. Този път се заиграва с Плутон и резултатът е направо бомбастичен за проектите в работата ви. Венера засилва амбициите, а Плутон подпомага финансовия сектор при вас. Така че – не му мислете много, а в сряда влизайте направо в бързата лента и не спирайте да работите, докато не видите ясна перспектива кога ще дойдат плодовете на труда ви.

Друго, което се случва в сряда е, че Меркурий влиза в Дева и това засилва дарбата ви да улавяте момента и шансовете. Меркурий ще е там до 30 август и ако го съчетаете с влиянието на Венера от сряда, може би август ще ви донесе забележителни успехи. Ослушвайте се добре около себе си кой какво работи, кой с какво се занимава – в този период ще успявате да провидите всеки заек скрит зад храст. Накратко – успех и чакам да почерпите, Стрелци!

Козирог

В понеделник ще чувствате много силно желание да смените обстановката и да се впуснете в приключение. Венера и Нептун го правят това, защото застават в опозиция. От едната страна е планетата на любовта, от другата – тази на мечтанията и подсъзнанието и по средата сте вие – работливи, разумни, но и с нужда да си починете и с желание за романтика. Ако вземете решение да се отдадете на романтично пътуване – няма да сгрешите, просто не забравяйте кои сте и го планирайте добре, за да не се окаже, че Нептун ви е подвел. Ако обаче устоите на това изкушение, уверете се, че е заради правилните причини, а не защото се самосанкционирате с ограничения.

Още едно влияние на Венера имаме. Този път тя се среща с Плутон в сряда. Отново ще е романтично и отново няма нищо лошо в това, стига сами да не се спирате излишно. Та, на въпроса – може да установите нови романтични отношения. Възможно е да е някой, когото наблюдавате от известно време или пък нова звезда на хоризонта. Нищо не ви обещавам за тази връзка, но началото е винаги сладко, нали?

Меркурий влиза в Дева (пак в сряда) и това ви отваря добри аспекти за далечни пътувания със и при приятели. Меркурий ще е в това положение до края на месеца и според мен времето е напълно достатъчно за проучване и планиране. Помислете какви контакти имате извън страната и можете ли да се организирате да пътувате при тях, например. Изобщо – интересни дни идват, Козирози!

Водолей

В понеделник ще сте подложени на сериозни изпитания, Водолеи мили... Ще бъдете в положение, в което Венера да е в опозиция в Нептун и двете планети да ви говорят „Впусни се във всеки флирт, мини всички граници, действай, не мисли!“. А всъщност ще е особено важно да мислите, да се запазите в безопасната зона и изобщо... да постъпвате правилно. Защото Венера е игрива и хедонистична, Нептун пет пари не дава за практичната страна на нещата, но последствията после ще ги носите вие. 

Нещо подобно се случва и с финансите ви в понеделник. Отново тези двамата ви карат да харчите и да си угаждате и много се стараят да ви замъглят преценката. Отложете с един-два дни харчовете. Нищо няма да избяга за толкова малко време, а сметката ви не е бездънна.

В сряда Венера се среща с Плутон и това отключва мъдростта ви за връзките, в които сте. Имате възможност по-ясно да осъзнаете кой се възползва от вас, кой е токсичен или кой просто се е позабравил малко. Осъзнаването, че не сте длъжни да угаждате на никого идва много освежаващо и може би дори спасително за вас.

Друго, което се случва в сряда е, че Меркурий влиза в Дева и ще бъде там до 30 август. Това ви прави по-умели и по-открити в изразяването на чувствата ви. Заздравявате или преоткривате връзките си, намирате по-ясно утоляване на нуждите си в тях. Или прекъсвате тези, които не ви удовлетворяват... Това положение на Меркурий засилва и възможността ви да печелите и да управлявате финансите си. Радвам се, когато има такъв период за Водолеите, защото и вие и аз знаем, че обичате парите. Така че – дано има много от тях!

Риби

Любовта хем е на дневен план, хем е крайно неясна, Риби. От една страна са виновни Венера и Нептун, които са в опозиция в понеделник и слагат аурата на много желана, много невъзможна и много страстна любов на почти всичко. От друга страна  - на романтичната ви душа ѝ се иска да се впусне в нещо много розово и много блестящо и като че ли приема с готовност праха в очите, който ѝ хвърлят планетите. Не знам какво ще предприемете, но съветът ми е да изчакате да отмине поне понеделник. Колкото и да ви се струва омайно и привлекателно нещо – един ден не е много изчакване, особено ако може да си спестите някакви неприятни последствия.

В сряда ви понася нова вълна на любовни мечтания, този път заради среща между Венера и Плутон. И вие, естествено, почвате щастливо да плувате и да мятате лъскава опашка в морето на любовта. Длъжна съм да ви предупредя, че това отново крие рискове и е добре да си отваряте очите. Независимо дали сте обвързани или необвързани – не подминавайте знаците, че нещо не е наред. Често си мислите, че нещата са наистина такива, каквито ви се иска да ги видите. Не, не е така. Нещата са такива, каквито са в реалността и е добре от време на време да се сещате за това.

В сряда Меркурий влиза в Дева, ще бъде там до 30 август, и това ви дарява с възможността много добре да изразявате дълбоките си желания и чувства към партньора. Ако не настоявате за разбиране или за удовлетворяване на желанията си веднага, може да се получи много добра комункация между вас и да постави основата на още по-здрави отношения в бъдеще. 

Надя се занимава с психология, пилатес и стендъп комедия сериозно, а астрологията й е само за забавление. Както би казал любимият ѝ сър Пратчет – имала е един свой съпруг и няма да броим колко чужди. Чете и говори безспирно, което, естествено, прераства в писане. Ако искате да ви разсмее, следвайте я в тик-ток, фейсбук, инстаграм, само не и в живота, защото е опасна за живота. Първата ѝ книга вече е налице и може да се поръча тук! И не, тя не е за астрология, макар че има и зодии в нея. 

Вече можете да я откриете и в книжарниците, на полицата с бестселъри :). Нека и скептичните се уверят в това, което ние отдавна си знаем. Надя може да пише не само хороскопи :)

Автор: Калоян Явашев/Татко Калоян
 
Не помня кога закарахме децата в Кърджали! Седмица ли мина, месец ли...?!
Да останеш без деца лятото отваря много свободно време, но при нас с Росито бързо се запълват подобни празнини и всеки тича нанякъде по задачи, докато един ден тя не ми каза:
- Не си се обаждал на децата откакто са заминали! Искат да те чуят, особено Микаела.
Звучеше леко укорително, но аз и без това вече мазохистично налагах душата си, която безсъвестно беше изоставила бащиния си дълг. Какъв родител съм аз? Въпросът е риторичен, майко, няма нужда да отговаряш (в отговорът й винаги се съдържат думи като: нацист, жесток, безсърдечен...)!
Росито продължи да тормози съвеста ми:
- Днес говорих с тях и всички казаха, че много са се затъжили за теб!
Грабвам телефона и набирам. Горките ми деца, оставене без бащина ласка и внимание! Наистина съм безсърдечен и жесток нацист! Вдига ми Микаела:
- Тате, здравей!
- Здравей, Мики! Как си, тате?
- А Боримир изобщо не слуша.
- Добре, после ще го видя. Ти как си, какво правиш?
- Боримир постоянно ме удря и закача!
- Добре, ще говоря с него!
- Ще го накажеш ли?
- Ъъъъъ, ще видим. Ти много ли се затъжи за мен?
- Ъъъъъъъ, да! Ще накажеш ли Боримир?
Ето тук вече захочнах да усещам женската подлост, която вече лъхаше от уж "затъжилата се за мен Микаела"! С отчаяна надежда се опитах да продължа разговора:
- Как е баба ти?
- Ами добре, но Боримир не я слуша изобщо!
- А дядо ти?
- И него не слуша!
- Айде стига с тоя Боримир, де! Кажи нещо за теб! Къде ходите, какво правите, намери ли си нова приятелка?
- Намерих си една приятелка. Тя се казва Зара и е на 6.
- Браво, тате!
- Тате, Зара вече не иска да си играе с мен.
- Защо?
- Защото Боримир не слуша!
 
Ако не ми се качват деца на главата, то има папагали за тая работа! Този може да го прекръстя на Микаела! 
 
Можете да видите изложбата и шоуто с папагали на Татко Калоян всеки ден на Флора Бургас, но не му се качвайте и вие на главата. :)
Вижте тази публикация в Instagram.

World is such a lovely playpen! #babybobby

Публикация, споделена от Maria Peeva (@mimipeeva) на

Бисквитки

Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ /сookies/ . Повече информация Приемам