Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Ако не получавате издръжка от другия родител

За всички, които не получават издръжка от другия родител за децата си, има спасителен вариант. Той няма да осигури достатъчно средства, за да отглеждате детето си, но би могъл да компенсира част от разходите.

Държавата е предвидила механизъм за защита интереса на детето, когато родителят, който дължи издръжка, не я изплаща и няма имущество, от което същата, чрез принудително изпълнение, да бъде изплатена.

Какво ви е нужно?

1. Влязло в сила съдебно решение, което осъжда родителя, при когото детето не живее, да плаща издръжка в определен размер.

Как се стига до съдебно решение мисля, че не е нужно да дискутираме. Важно е да се отбележи обаче, че присъдената издръжка може да бъде променяна по размер, когато има промяна в обстоятелствата. Има минимален праг на издръжката и това са 25% от минималната работна заплата. В момента – 127,50 лв.

2. Изпълнителен лист, издаден въз основа на влязлото в сила решение.

Такъв можете да получите след влизане на решението в сила.

Подава се молба до първоинстанционния съд, в който е разглеждано делото – там, където е започнало. Заплаща се държавна такса в размер на 5.00 лв (по банков път или на ПОС терминал в съда). Нужно е да знаете номера на делото и да представите документ за самоличност. Прилагате платежния документ към молбата си (повечето съдилища имат образци на сайтовете си) и входирате на регистратурата на съответния съд. В рамките на 3-5 дни ще ви издадат такъв. Самият изпълнителен лист трябва да вземете от деловодството на състава, който е гледал делото (посочен е в съдебното решение). Можете да го получите лично или чрез пълномощник.

След това:

1. Нужен ви е съдебен изпълнител. Няма значение дали е частен или държавен (има и такива, към съдилищата). Подавате молба за образуване на изпълнително дело, към която прилагате изпълнителния лист – в оригинал.

2. По изпълнителните дела за издръжка не се дължат обичайните такси. Възможно е да ви бъде поискана такса за проучване на имущественото състояние на длъжника. При държавен съдебен изпълнител тя е в размер на 2.40 лв. Важно е в молбата да поискате това проучване, особено в случаите на широко коментираното укриване на доходи.

3. Когато се установи, че длъжникът няма доходи и не притежава имущество, върху които да се насочи принудителното изпълнение, издръжката се изплаща от държавата, чрез общината, по постоянен адрес на взискателя (родителят, чрез който детето следва да получи присъдената издръжка).

4. За липсата на имущество съдебният изпълнител съставя констативен протокол в два екземпляра, към който протокол се прилагат и документите, удостоверяващи доходите и имущественото състояние на длъжника. Тези документи трябва да са издадени преди не повече от 6 месеца.

5. Когато длъжникът няма имущество, от което да се изплаща издръжката, взискателят, чрез съдебния изпълнител, подава искане до общината по постоянния си адрес за изплащане на издръжката.

6. Издръжката се изплаща ежемесечно, но взискателят е длъжен преди изплащането да попълни декларация, че не е получил издръжка за този месец.

7. На всеки 6 месеца съдебният изпълнител извършва служебна проверка на доходите и имотното състояние, за което уведомява общината.

8. При промяна на размера на издръжката, на съдебния изпълнител се представят новото решение (заверено и влязло в сила) и новият изпълнителен лист.

9. Няма да ви платят пълния размер на присъдената издръжка. Формулировката е „в размер, определен в съдебното решение, но не повече от максималния размер за присъдена издръжка, определян ежегодно със Закона за държавния бюджет“. За 2018 г. – 80.00 лв.

Изложеното е най-общо законовото положение. Има много уловки и препъни-камъни, но и те могат да бъдат заобиколени и преодолени. Ако ви се вижда сложно, можете да се обърнете към адвокат.

Ако адвокатските тарифи са ви непосилни, трябва да знаете, че в България функционира Национално бюро за правна помощ. Към бюрото има национален телефон за първична правна помощ – 070018250, всеки делничен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. (заплащате стойността на телефонната услуга). Има и регионални центрове за консултиране.

За ползване на безплатна правна помощ (без консултирането по телефона) има ограничения за лицата, които могат да я ползват, подробно изписани в Закона за правната помощ. Една от категориите, изрично обособена, касае ненавършили 21 г. лица, които имат право на издръжка, по въпросите на компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (Общностното законодателство за Европейския съюз).

В тази връзка, поради големият брой българи, живеещи извън страната, трябва да се отбележи, че държавите от Европейския съюз признават и изпълняват съдебни решения на други държави по отношение на издръжка на деца. Има процедури, бавни са, различни са, но има и начин да бъдат изпълнени.

Това са законовите възможности, дадени най-общо, в най-краткия вариант. Има много неописани „но“, „ако“, „или“. Това обаче е сфера, в която всичко е строго лично и строго специфично. Не е възможно да се опишат всички варианти. Много от процедурите са тромави и бавни. Може да се работи в посока тяхното облекчаване, но е трудно да се намери баланс. Всеки е длъжен да издържа децата си, но никой не може да стане длъжник без съдебно решение. Възможни са, и се случват, много злоупотреби и от двете страни. Най-лошото е, и то е нещо което се вижда почти ежедневно в съдебните зали, че децата се използват като оръжие в една война, продиктувана в много случаи от чист реваншизъм. На който се отговаря с друг такъв… и няма край. За сметка на психиката на децата.

 

Препоръчваме ви още:

Не мълчете като мен

Около развода

6 начина да запазите ума си след развода

Последно променена в Сряда, 07 Февруари 2018 18:54
Прочетена 3551 пъти
  1. Най-популярни
  2. Най-нови

Апелът на една майка

Апелът на една майка

09 Фев, 2018 Здраве

Моля ви, тръгнете си!

Моля ви, тръгнете си!

14 Фев, 2018 Отношения

Мамо, живей си живота!

Мамо, живей си живота!

27 Ян, 2018 Възпитание

Така, както всички мъже правят

Така, както всички мъже правят

03 Фев, 2018 Отношения

Мразя разходките

Мразя разходките

12 Фев, 2018 Забавно

Гавраджии

Гавраджии

23 Фев, 2018 Забавно

Образова ли ни образованието?

Образова ли ни образованието?

23 Фев, 2018 Образование

Какво се чува в Космоса

Какво се чува в Космоса

23 Фев, 2018 Актуално

Ние, несръчните

Ние, несръчните

23 Фев, 2018 Истории

Facebook