Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Молбите за детски надбавки – без акт за раждане

Няма да се изисква и брачно свидетелство от кандидатите за осиновители

Актът за раждане на детето да не се изисква от социалните служби при подаване на заявление за някои видове помощи, предвижда проект за промени в правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, предложен от социалния министър Бисер Петков. Промените целят облекчаване на административната тежест за гражданитеС тях ще отпадне предоставянето на редица документи. 

Удостоверение за раждане на детето няма да се изисква в следните случаи:

- при подаване на заявление декларация за получаване на еднократна помощ при раждане на живо дете;
- при подаване на заявление за получаване на еднократна помощ за отглеждане на близнаци;
- при подаване на заявление за получаване на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка;
- при подаване на заявление за получаване на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;
- при подаване на заявление за получаване на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година;
- при подаване на заявление за получаване на месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане;
- при подаване на заявление за еднократна помощ за ученици, записани в първи клас.

Копия от удостоверенията за раждане на родените (осиновените) от майката деца или удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от общинската администрация - при подаване на заявление декларация за издаване на удостоверение за безплатно пътуване на многодетни майки.

Копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите - при подаване на заявление декларация за получаване на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст и на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година.

Дирекциите „Социално подпомагане“ по служебен път ще извършват справка за декларираните данни в националната база данни „Население“.

Копието от влязлото в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите ще се представя само в случаите, в които дирекциите „Социално подпомагане“ не могат по служебен път да получат информация за влязлото в сила решение.

Подобни промени се предвиждат и за получаването на еднократни помощи по Закона за закрила на детето - за превенция на изоставянето, за реинтеграция на дете, за отглеждане на дете от семейство на роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство.

Към заявленията за тях вече няма да се иска предоставянето на: копие от акта за раждане на детето; заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или решение на съда за настаняване на детето.

Дирекциите „Социално подпомагане“ ще извършват справката по служебен път в националната база данни „Население“. Служебно ще извършват проверка и по отношение на актовете, с които е предприета мярка за закрила. Формата молба ще бъде заменена от заявление декларация.

В Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях отпада изискването кандидатите за приемни родители да представят документ, удостоверяващ, че не получават месечни социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане. За получаването на тези помощи дирекции „Социално подпомагане“ ще извършват служебна проверка.

Кандидат-осиновителите няма да предоставят удостоверение за сключен граждански брак, а от „Социално подпомагане“ ще извършват по служебен път проверка на семейното им положение в националната база данни „Население“.

Предложените промени ще се обсъждат в срок от един месец, след което ще бъдат гласувани от правителството.

Източник: offnews.bg

Препоръчваме ви още:

Няма ваксина срещу мизерия 
Да родиш в България 
Мисия работеща майка

Последно променена в Четвъртък, 17 Август 2017 12:21
Прочетена 5071 пъти

Свързани статии (по етикет)

  1. Най-популярни
  2. Най-нови

Ти все нямаш време за мен

Ти все нямаш време за мен

15 Дек, 2017 Възпитание

Ало? Обажда се Дядо Коледа!

Ало? Обажда се Дядо Коледа!

15 Дек, 2017 Забавно

Новогодишен лексикон

Новогодишен лексикон

15 Дек, 2017 Отношения

Ягоди през зимата

Ягоди през зимата

15 Дек, 2017 Истории

Моята болка, моят лек

Моята болка, моят лек

14 Дек, 2017 Хранене

Facebook